Pojam
Osigurnina

Osigurnina je novčani iznos kojeg osiguratelj obvezuje isplatiti osiguraniku odnosno korisniku ili korisnicima osiguranja, a temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju. Kod osiguranja imovine osigurnina je naknada za štetu, a kod osiguranja života ugovorena svota

Vezane grupe