Pojam
Osiguranje na prvi rizik

Svota osiguranja koja se sporazumom ugovaratelja i osiguratelja određuje u visini moguće štete ili troškova. Osiguratelj nadoknađuje stvarnu štetu do limita određenog svotom osiguranja. Primjenjuje se u osiguranju trgovina, skladišta, novca, vrijednosnih papira, troškova raščišćavanja nakon štete itd. Isključuje pravilo proporcije u osiguranju.

Vezane grupe