Pojam
Ortaštvo

Ortaštvo je udruženje dviju ili više osoba koje kao suvlasnici vode posao s ciljem stjecanja dobiti. Suvlasništvo nad imovinom - zajedničke prostorije i si. - samo po sebi ne uspostavlja ortaštvo. S obzirom da je svaki ortak zastupnik ortaštva, postoji uvjet zajedničkog zastupanja, po kojem svaki ortak može pravno obvezati ostale ortake nekom činidbom koja je dio uobičajenih aktivnosti ortaštva, osim ako ortak nema ovlasti za takvo djelovanje a osoba s kojom posluje upoznata je s time. Odgovornost dioničara korporacije ograničena je na opseg njihovog ulaganja. S druge, pak, strane, ortaci podliježu neograničenoj odgovornosti. Dakle, ortaci svoju osobnu imovinu izlažu riziku u slučaju da se potraživanja prema ortaštvu ne mogu zadovoljiti iz imovine društva. Ortak koji je ovlašten za obavljanje poslova društva kao njegov zastupnik te podliježe neograničenoj odgovornosti naziva se glavnim ortakom. Posebna skupina ortaka koja se naziva ortaci s ograničenom odgovornošću, ne odgovaraju neograničeno, ali riziku izlažu samo svoj ulog u društvo, s tim da ne provode zadatke glavnog ortaka

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe