Pojam
Oproštaj duga

Vjerovnici mogu odlučiti oprostiti dug, a ne uzrokovati dužniku financijske probleme koji mogu rezultirati prestankom dužnikova poslovanja. To može biti slučaj ako vjerovnici u budućnosti očekuju profitabilno poslovanje s dužnikom ili ako strahuju da će izgubiti tržište ili ugled.
Pitanje je može li oprošteni dug za vjerovnika biti odbitna stavka za potrebe poreza na dohodak i je li to dohodak (ili smanjuje gubitak) za dužnika. Situacija postaje naročito složena ako su dužnik i vjerovnik povezana trgovačka društva. U određenim okolnostima oprost duga može se smatrati prikrivenim kapitalnim doprinosom; u tom slučaju općenito se neće smatrati daje dužnik primio oporezivi (taxable) dohodak (income). U nekim državama oprost duga može imati učinke u vezi s PDV-om, jer se može smatrati naknadom za uslugu ko ju je pružio dužnik (pri čemu se uslugom smatra činjenica da dužnik nije pokrenuo stečaj nego je nastavio poslovati).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi