Pojam
Olakšica za djecu

Olakšica za djecu daje se u različitim oblicima. Neke zemlje dopuštaju odbijanje određenog iznosa od dohotka za svako maloljetno dijete ili dijete koje studira a izdržava ga porezni obveznik (taxpayer); druge odobravaju odbitak od poreza na dohodak za svako dijete. U nekim se zemljama ne odobrava olakšica, ali država plaća od oporezivanja izuzetu potporu (subsidy) za svako dijete. Također može biti propisana smanjena porezna stopa; zbrojeni dohodak supruga, supruge i ma¬loljetnog djeteta dijeli se određenim koeficijentom, koji se povećava za svako dijete. Iznos poreza na dohodak izračunan na osnovi rezultata prethodne operaci¬je množi se koficijentom (v. Family quotient system). Općenito, olakšica se povećava za svako sljedeće dijete. Međutim, neke države, naročito one u razvoju, ograničavaju olakšicu na nekoliko prve djece.

Vezani pojmovi
Vezane grupe