Običajno pravo

U svom najužem značenju pojam običajnog prava odnosi se na nekodificirano pravo što su ga razvili sudovi, koje slijedi doktrinu presedana (precedent), tj. prošlih sudskih odluka u sličnim slučajevima (usp. Civil law). Običajno je pravo nastalo u Engleskoj i sastoji se od pravila koja su se razvila kroz običaje i praksu. Pojam može također služiti za razlikovanje prava nastalog na temelju sudskih odluka od prava utemeljenoga u propisima.
Prava i obveze u običajnom pravu, koja su utemeljena na doktrini presedana, mogu biti izmijenjena (ili ukinuta) putem sudstva ili propisa. Ipak, takva prava i obveze, i ako su izmijenjena propisima, ne gube karakter običajnog prava - ona samo prestaju biti prava i obveze običajnog prava. Izvor prava i obveza postaje legislativa.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Bazni poen

Vezane grupe

 1. Pravo

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž