Pojam
Novčano tržište

Tržište kratkoročnih sredstava. U užem smislu obuhvaća međusobno kreditiranje poslovnih banaka u kojem one pozajmljuju novac od centralne banke. U širem smislu pojam novčanog tržišta obuhvaća cjelokupno kratkoročno kreditiranje, cjelokupnu ponudu i potražnju kratkoročnih sredstava. Primarnom emisijom i drugim instrumentima kreditno-monetarne politike, centralna banka regulira ponudu i potražnju na novčanom tržištu. Na novčanom tržištu djeluju banke i druge financijske organizacije koje prikupljaju kratkoročne depozite i odobravaju kratkoročne kredite.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija