Pojam
Neizvjesnost

Neizvjesnost je dvojba, neznanje osobe da procjeni koji će se mogući ishodi dogoditi. Nedostatak znanja izravno povećava stupanj neizvjesnosti i subjektivnosti u prosudbi. Suprotno tome, informacije i znanje smanjuju neizvjesnost povećavajući objektivnost stavova i kvalitetu odlučivanja. Neizvjesnost se ne može mjeriti ekonomskim mjerilima Kad su svi ishodi jednako vjerojatni za sustav nastupa stanje kaosa. Kaos se mjeri entropijom što nadilazi okvire izučavanja problematike rizika.

Vezane grupe