Pojam
Negativno mišljenje revizija

Negativno mišljenje je mišljenje da financijski izvještaji ne prezentiraju financijski položaj poduzeća, rezultate njegovog poslovanja ili novčane tokove realno i objektivno i u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Negativno se mišljenje donosi ako financijski izvještaji, o kojima revizor izvještava, sadrže tako značajno odstupanje od općeprihvaćenih računovodstvenih načela da ono prožima financijske izvještaje u cjelini. Dakle, odluka revizora o tome je li u slučaju odstupanja od općeprihvaćenih računovodstvenih načela prikladno negativno mišljenje ili mišljenje s rezervom, ovisi o značajnosti iznosa kod kojih se radi o odstupanju. Ova je odluka slična izboru između suzdržanosti od mišljenja i mišljenja s rezervom u slučaju ograničenosti opsega revizije. Svako negativno mišljenje zahtijeva dodatni odjeljak u revizorovu izvještaju koji će objasniti razloge za donošenje negativnog mišljenja te predočiti problematične iznose zajedno s ocijenjenim učinkom na financijske izvještaje, ukoliko gaje moguće razumno utvrditi. Odjeljak mišljenja u izvještaju kojim se izražava negativno mišljenje izgleda ovako: Mišljenja smo da, zbog učinaka (odstupanja od općeprihvaćenih računovodstvenih načela) raspravljenih u prethodnom odjeljku, gore navedeni financijski izvještaji ne prezentiraju realno i objektivno, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, financijski položaj Poduzeća X na dan 31. prosinca 19XX, kao ni rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za odnosnu godinu. Negativno će mišljenje vjerojatno imati vrlo negativan učinak na korisnika koji čita takvo revizijsko izvješće i financijske izvještaje na koje se ono odnosi. Zbog toga se takva mišljenja izdaju tek nakon što su svi pokušaji uvjeravanja komitenta da prilagodi svoje financijske izvještaje ostali bez uspjeha. Jedino drugo rješenje koje revizoru stoji na raspolaganju u takvim slučajevima jest povlačenje iz angažmana. Ako je odnos revizora s komitentom takav da revizor nije u mogućnosti uvjeriti komitenta da ne izda financijske izvještaje koji sadrže takva odstupanja od općeprihvaćenih računovodstvenih načela koja zahtijevaju izražavanje negativnog mišljenja, tada treba razmotriti mogućnost raskinuća odnosa između revizora i komitenta.

Zgombić, Business dictionary