Pojam
Naplaćena premija

Premija koju ugovaratelj osiguranja plaća temeljem ugovora o osiguranju na račun osiguravajućeg društva ili je za izvršenje obveze plaćanja predao instrumente plaćanja (kreditna kartica, ček, mjenica) na kojem je naznačeno dospijeće plaćanja.

Vezane grupe