Pojam
Načelo naknade štete

Načelo koji se naknada iz osiguranja određuje u srazmjeru prema svoti osiguranja, a koja ne može biti veća od stvarne štete ili veća od svote osiguranja u imovinskom osiguranju. Primjenom ovog načela u ugovorima o osiguranju sprečavaju se špekulacije i ostvarenje nepripadajuće zarade iz osiguranja.

Vezani pojmovi
Vezane grupe