Pojam
Jednokratna premija

Kod osiguranja života uplata cjelokupne premije odjednom za cijelo trajanje osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija manja je od premije koja se uplaćuje višekratno.

Vezane grupe