Pojam
Invalidska mirovina

Sustavi socijalnog osiguranja općenito predviđaju naknade za nesreće na poslu, ratne ozljede i invalidnost. Mirovine primljene u takvim sustavima osiguranja mogu biti oslobođene poreza na dohodak, u nekim slučajevima samo ako nisu veće od propisanog iznosa.