Pojam
Gospodarstvo interesno udruživanje

Pravna osoba (legal entity) koja se osniva radi omogućavanja ili razvijanja gospodarskih djelatnosti svojih članica. EIG, koja ima pravnu osobnost, može ostvarivati dobit (profits) i raspodjeljivati je svojim članicama (fizičkim osobama ih trgovačkim društvima), koja su zajedno i pojedinačno odgovorna za dugove EIG-a. Svaka članica EIG-a obveznik je ili poreza na dohodak fizičkih osoba (individual income tax) ili poreza na dobit za onaj dio dobiti ElG-a koji odgovara udje¬lu te članice. Uobičajeno je daje E1G oporeziva osoba za potrebe PDV-a. Višenacionalnost članica EIG-a nije uvjet za njezino postojanje

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi