Pojam
Fakturirana premija

Prihod osiguravajućih društava u obračunskom periodu naziva se premija . Temelji se na pisanom dokumentu - fakturi kojeg osiguratelj šalje ugovaratelju osiguranja

Vezane grupe