Pojam
CPI osiguranje

CPI osiguranje je osiguranje redovite otplate kredita. Postoji mogućnost ugovaranja nekoliko modela pokrića. Ukoliko klijent ugovara pokrića A, to bi značilo da je samo u slučaju smrti osiguranika pokriven cijeli iznos kredita. B model CPI osiguranja pokriva smrt uslijed nezgode ili bolesti i bolovanje. U slučaju bolovanja osiguratelj podmiruje mjesečne anuitete, sukladno planu otplate kredita i uvjetima osiguranja. Kod modela C pokrivena je smrt kao posljedica nesretnog slučaja ili bolesti te trajna radna nesposobnost. Ugovaranjem modela D, korisnik kredita će u pokriću imati smrt, bolovanje, otkaz te trajnu radnu nesposobnost.

Vezani pojmovi
Vezane grupe