Cirkularni ček

Cirkularni ček je vrsta čeka u kojem se kao trasant pojavljuje banka, a kao trasat ona sama ili njezina filijala ili njezina korespondenata banka. Korisnik takvog čeka je bančin komitent koji kod banke ima pokriće.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž