Pojam
Carinska nomenkulatura
Carinska nomenkulatura je popis robe u carinskoj tarifi klasificirane prema nekim karakterističnim osobinama robe.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezani pojmovi
Vezane grupe