Pojam
Budžet kapitala-investicija

Budžet kapitala ili budžet investicija, odvojeno prikazuje investi¬cijske rashode od tekućih budžetskih rashoda i to zbog njihova dugoročnog efekta na privredna kretanja. Budžet kapitala se razlikuje kako po strukturi rashoda, tako i po izvorima prihoda. U Velikoj Britaniji se naziva budžetom ispod crte.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva
 

Vezani pojmovi
Vezane grupe