Pojam
Brzi odnos

Brzi odnos bazični pokazatelj tzv. horizontalne financijske strukture, odnosno bazični pokazatelj likvidnosti poduzeća. Stavlja u odnos tzv. kratkoročno vezanu imovinu/sredstva poduzeća kao što su novac, odmah unovčive vrijednosne papire i naplativa potraživanja od kupaca i drugih dužnika s kratkoročnim obvezama prema izvorima. Cesto se definira i kao odnos između obrtnih sredstava umanjenih za zalihe i kratkoročnih obveza poduzeća. Brzi odnos ukazuje na mogućnost održanja solventnosti poduzeća jer dovodi u vezu imovinu poduzeća koja se brzo pretvara u novac s obvezama koje brzo dospijevaju.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva