Pojam
Brod kao osigurani predmet

Brod kao osigurani predmet (engl. hull insurance, marine hull insurance, njem. Seekaskoversicherung), osiguranje trupa, strojeva i opreme broda pomorskom policom osiguranja. Prema Pomorskom zakoniku, osiguranje broda obuhvaća trup broda, njegove strojeve, uredaje i opremu, redovne zalihe goriva, maziva i ostaloga brodskog materijala te zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda (č1.739., st. I.). Te su stvari pokrivene osiguranjem i kada nisu u polici osiguranja izričito navedene. Zakonik izričito navodi da su izvanredne zalihe goriva, maziva i ostalog materijala, zalihe hrane i pića koje ne služe za redovne potrebe posade broda te troškovi opremanja i osiguranja broda obuhvadeni osiguranjem broda samo ako je to izričito ugovoreno (č1.739., st. 2.). Engleske institutske klauzule za osiguranje brodova ne sadrže definiciju broda kao osiguranog predmeta. Za razliku od tih klauzula, američke institutske klauzule (Amen-can Institute Hull Clauses, 1977.) određuju što je obuhvaćeno osiguranjem broda. To su trup broda, barkase, brodice za spašavanje, splavi, namještaj, gorivo, skladišta, zalihe, vitla, oprema, naprave, strojevi, kotlovi, rashladni uređaji, izolacije, agregati i drugi električni strojevi. U osiguranju brodica, osiguranjem su obuhvačeni ne samo trup i stroj brodice nego i oprema koju brodica mora posjedovati prema pomorskopravnim propisima ili je to uobičajeno. Bitno je da trajno služi za potrebe brodice.

 

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezani pojmovi
Vezane grupe