Blagajnički zapisi

Blagajnički zapisi su vrlo učinkoviti oblik mobiliziranja novčanih sredstava. U tržišno nedovoljno razvijenim gospodarstvima, bez razvijenog tržišta vrijednosnih papira, poslovi u svezi izdavanja i upisa blagajničkih zapisa su vrlo učinkovit instrument monetarno-kreditne politike, ali i pasivni bankarski posao (za poslovne banke).
Blagajnički zapisi se izdaju na okrugle svote. Mogu biti denominirani u domaćoj ili u stranoj valuti. Kupac (upisnik) blagajničkih zapisa se odlučuje o visini upisane svote prilikom upisa.
Središnja banka kao izdavalac blagajničkih zapisa, se obvezuje upisniku takvoga vrijednosnog papira isplatiti u određenom roku upisani iznos na koji glasi blagajnički zapis uvećano za ugovorenu kamatu.
Blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke denominirani su u iznosima od 100.000 kuna s rokom dospijeća 35, 91 ili 182 dana. Od travnja 1999. Hrvatska narodna banka izdaje i blagajničke zapise denominirane u njemačkim markama i američkim dolarima s rokovima dospijeća 63, 91, 182 i 364 dana.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž