Pojam
Arbitražna konvencija

Konvencija EZ-a iz 1990. godine koju je prihvatilo Vijeće Europe, a donesena je radi ustanovljenja postupaka za razrješenje sporova izazvanih povlaštenim cijenama (transfer pricing). Cilj je Konvencije ukloniti dvostruko oporezivanje u slučajevima kada porezne vlasti (tax authorities) povećavaju oporezivi dohodak (taxable income) što ga ostvare pridružena trgovačka društva (associated enterprises), uključujući i stalne poslovne jedinice. Do dvostrukog oporezivanja dolazi kada jedna država članica poveća oporezivi dohodak trgovačkog društva zbog transakcija koje nisu usklađene s načelom "na dohvatu ruke", ali druga država članica nije pripravna dopustiti odgovarajuće sniženje oporezivog dohotka pridruženog poduzetnika. Dohodak poduzetnika stoga je precijenjen i neopravdano više porezno opterećen. Konvencija propisuje da trgovačko društvo, ako smatra da će povećanje dobiti (profits) dovesti do dvostrukog oporezivanja, može podnijeti žalbu nadležnom tijelu (competent authority) zemlje svoje rezidentnosti (residence). Ta zemlja obavješćuje potom druge u to uključene države. Cilj je Konvencije poboljšanje postupaka nadležnih tijela reguliranih ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji, kao općenito pravilo, ne sadrže vremenska ograničenja za razrješenje sporova. Ako nadležna tijela ne mogu razriješiti spor u vezi s povlaštenim cijenama u roku dvije godine, o tome će biti izviješteno savjetodavno povjerenstvo koje će dati svoje mišljenje o tome kako riješiti spor u roku šest mjeseci. Prema toj odluci, zemlje koje su uključene u spor mogu započeti dodatne konzultacije u trajanju najviše šest mjeseci. Porezne vlasti tih zemalja mogu se složiti da donesu odluku različitu od odluke povjerenstva, uz uvjet daje izbjegnuto dvostruko oporezivanje. U svakom slučaju, ako se tijela porezne vlasti država o kojim je riječ ne mogu složiti o alternativnoj odluci tijekom šestomjesečnih konzultacija, mišljenje savjetodavnog povjerenstva postaje obvezujuće.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe