Pojam
Alimentacija

Pojam koji se, često donekle slobodno, primjenjuje na sve isplate, bilo na temelju pravnog posla, sudske ili dobrovoljne odluke, jednog bračnog druga drugome u slučajevima sporazumne ili zakonske rastave ili razvoda. Za potrebe oporezivanja dohotka, odbitak od poreza ili druga olakšica odobrava se isplatitelju alimentacije ako je isplata prisilna. Ponekad je odbitak ograničen na određeni godišnji iznos i/ili uz uvjet da alimentacija bude plaćena primatelju koji je rezident u istoj državi u kojoj je to i isplatitelj, čime se osigurava oporezivanje alimentacije u toj državi, kod isplatitelja. Dobrovoljne isplate mogu kadšto biti za isplatitelja osnova za iste osobne olakšice ako je riječ o zavisnom (dependent) bračnom drugu, kao što bi bile da bračni drugovi žive zajedno. Porezna obveza (tax liability) može također nastati za isplatitelja, ali samo ako su isplate prisilne.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe