Pojam
Šteta

Po saznanju da je šteta nastala (obično temeljem prijave osiguranika) i temeljem vjerodostojne dokumentacije utvrđuje se isplata koju je osiguravatelj dužan isplatiti osiguraniku.

Vezane grupe