Pojam
Čekovni kredit

Čekovni kredit ili instant kredit je oblik kreditiranja koji u novije vrijeme dobiva sve širu primjenu, a predstavlja vrstu overdraft financiranja potrošača. Mehanizam podrazumijeva uvođenje kreditne linije imateljima tekućih računa kod banaka, na osnovi kojih se automatski osigurava kredit potrošačima. Čekovna kreditna linija omogućava korištenje većeg iznosa novčanih sredstava u odnosu na novčani saldo na računima banke.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe