11 lis 2021
Osiguranje

Jedan od najboljih načina za dobivanje jeftinog automobilskog osiguranja je usporedba  auto osiguranja prije kupnje istog te usporedba  osiguravajućih društava koje ih nude.

Najjeftine osiguravajuće tvrtke osiguravaju pristupačne cijene bez odricanja od kvalitetne korisničke usluge.

Trend cijena AO u proteklim godinama

Tijekom 2014. godine na tržištu osiguranja u HR dogodila se tzv. liberalizacija cijena auto osiguranja. Liberalizacija cijena je podrazumijevala da su osiguravatelji mogli samostalno određivati cijenu AO-a koja je do tada bila regulirana zajedničkim cijenikom. Prvo osiguravajuće društvo koje je pokrenulo liberalizirani cjenik bilo je Generali osiguranje. Utjecaj na vlasnike vozila bio je golem, jer je prosječna cijena auto osiguranja u 2015. godini pala na ispod 1.000 kuna, u usporedbi sa prije liberalizacije kada je iznosila oko 1.500 kuna. 

cijene auto osiguranja

Izvor: HUO

Od liberalizacije do danas proteklo je više od 5 godina i cijene AO-a su se stabilizirale na razini tržišta i vlasnici vozila danas moraju biti pažljivi sa kime će sklopiti auto osiguranje ako žele biti sigurni da su ugovorili najjeftiniju moguću varijantu na tržištu.

Moj Bankar usporedio je auto osiguranja u Hrvatskoj za 2021. od Adriatic osiguranja do Triglav osiguranja, kako bi pronašli odgovor koje osiguravajuće društvo nudi najjeftinije auto osiguranje. Moj Bankar je podatke razvrstao na nekoliko načina kako bi vam pomogao pronaći najjeftinije osiguranje automobila.

- Najjeftiniji na razini tržišta. Uzeli smo ukupnu premiju AO osiguranja na razini društava za osiguranje te dobili prosječnu cijenu AO na razini društva. 

- Najjeftinije auto osiguranje za specifični automobil.  Uzeli smo specifični automobil, te za njega tražili i usporedili premiju AO osiguranja. Na temelju toga smo rangirali društva po cijenama.

 

Najjeftinije auto osiguranje na razini tržišta

Tražite jeftino osiguravajuće društvo koje kupce stavlja na prvo mjesto? Moj Bankar je usporedio stope među vodećim osiguravajućim društvima u 2020. i 2021.  za one kod kojih imamo potpune podatke o cijenama. Pregledali smo prosječne cijene AO-a koje su osiguravatelji postigli na razini tržišta. 

Osiguravajuće društvo Prosječna cijena AO na razini tržišta, HRK
Grawe 877
Generali 881
Triglav 954
Croatia 932
Wiener 924
Uniqa 976
Allianz 1,000
Euroherc 1,013
Adriatic 1,204

- Croatia osiguranje ima najširu prodajnu mrežu i najjednostavnije im je pristupiti uz pristupačne cijene AO-a-

- Grawe osiguranje u prosjeku ima najpristupačnije cijene osiguranja automobila među osiguravateljima koje smo analizirali, ali je također imao najnižu efikasnost obrade šteta

- Triglav osiguranje je bio među efikasnijim društvima u obradi šteta.

- Allianz osiguranje je imao najviši iznos prosječno isplaćene štete

- Euroherc ima najveći broj ugovorenih AO osiguranja za osobna vozila, čak 437 tisuća. Također ima najveći broj šteta prijavljenih šteta, te najveći broj šteta u sudskom postupku te najveći broj utuženih šteta

 

Najjeftinije auto osiguranje za specifični automobil

Kako kaže stara narodna poslovica “u prosjeku, ja i moj pas imamo 3 noge” željeli smo vidjeti koje osiguravajuće društvo nudi najjeftinije osiguranje za specifične automobile. Uzeli smo tri automobila koje su u svojim godištima bila među najprodavanijima te smo usporedili ponude raznih osiguravatelja.

Specifični automobili, cijena u HRK

Osiguravatelj

VW Golf 1.6TDI
(2015.god)

Renault Clio 1.5dci
(2016. god.)
Škoda  Octavia 1.6 tdi
(2018. god)
Sava 1,266 1,173 1,426
Grawe 1,363 1,146 1,551
Generali 1,482 1,221 1,606
Allianz 1,527 1,312 1,487
Uniqa 1,536 1,255 1,725
As 1,280 1,165 1,280
Wiener 1,277 1,349 1,516

- Sava osiguranje za promatrane automobile, u prosjeku, ima relativno najniže cijene obveznog AO osiguranja.

- AS osiguranje (dio Generali osiguranja) je vrlo blizu najnižim cijenama

- Allianz i Uniqa osiguranje imaju najvišu cijenu obveznog osiguranja vozila za 3 promatrana automobila.

Na temelju ove dvije analize i usporedbe, sa sigurnošću se može reći da je veoma teško utvrditi cijene AO te pronaći ono najjeftinije.

Kako ne bi gubili vrijeme te lutali od osiguravatelja do osiguravatelja, te ukoliko želite da zasigurno ugovorite najjeftinije osiguranje za vaš automobil, slobodno kontaktirajte Moj Bankar kako bi vam mi, brzo i bezbolno pronašli najpovoljniju ponudu.

Napomena: gornje analize i usporedbe su informativnog karaktera i mišljenja portala Moj Bankar. Napominjemo činjenicu da su cijene AO-a veoma dinamične te kako osiguravatelji uvijek imaju mogućnost ponuditi dodatni popust. Moj Bankar i društvo Tata Zastupanje imaju komercijalne ugovore sa nekima od navednih osiguravatelja.

Izvor: Moj Bankar