Sava osiguranje
Adresa
R. Frangeša Mihanovića 9
Fax
01 66 66 298
OIB
45237012600
OIB
81032510
SWIFT
PDKCHR2X

Općenito o SAVA osiguranju

Sava osiguranje d.d. nastalo je spajanjem Velebit osiguranja i Velebit životnog osiguranja. Sava d.d. Slovenija koja je vlasnik Sava osiguranja, u Sloveniji još posjeduje u vlasništvu Zavarovalnica Tilia i Zavarovalnica Maribor. Sava osigurateljna grupa druga je po veličini osiguravateljna kuca u Sloveniji. 2019. godine Sava osiguranje pripojilo je poslovanje društva Ergo Hrvatska. Sava osiguranje d.d. danas posluje kao podružnica Hrvatska. U Hrvatskoj se ističe svojom zelenom bojom.

Istaknuti proizvodi

U ponudi Sava osiguranja d.d. na području životnih osiguranja nude se Riziko, Velebit, Indeks, Start, Bonus life životno osiguranje te program Zelena jesen a ukupnu ponudu između ostalog nadopunjuju i proizvodi iz područja osiguranja motornih vozila, osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, putnog i pomorskog osiguranja te "Najbolji liječnici svijeta" dodatno zdravstveno osiguranje.

Dodatno zdravstveno osiguranje „Najbolji liječnici svijeta“

uključuje drugo liječničko mišljenje te pokriva troškove liječenja u najboljim inozemnim zdravstvenim ustanovama, u iznosu do 1.000.000 eura godišnje odnosno do 2.000.000 eura tijekom života osigurane osobe, odnosno za vrijeme trajanja police. Usluga omogućuje osiguraniku dobivanje mišljenja drugog liječnika o prethodno postavljenoj dijagnozi te pokriva bolesti poput kancerogenih oboljenja, srčanih oboljenja, neurokirurških oboljenja, te obuhvaća medicinske zahvate poput transplantacije organa, liječenja raka, operacija leđne moždine, operacija srčanog zaliska ili koronarne arterije, i dr.

Klasika životno osiguranje

predstavlja program osiguranja života u slučaju smrti i doživljenja. U slučaju smrti osiguranika, korisniku osiguranja isplaćuje se dvostruka osigurana svota, a moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Policu Klasika mogu ugovoriti sve osobe od 14 do 65 godina, uz trajanje osiguranja od 2 do 30 godina, a minimalna godišnja premija iznosi 240 eura. Osiguranje se može koristiti najviše do 75 godina starosti, a bez liječničkog pregleda može ga se ugovoriti do visine osigurane svote u iznosu do 30.000 eura. Kao dopunsko pokriće može se ugovoriti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja te zdravstveno osiguranje Best Doctors.

DOM osiguranje imovine

osigurava nekretninu od požara, prirodnih nepogoda i drugih opasnosti poput provala, krađa i sl. Dodatno je moguće ugovoriti osiguranje obitelji od nezgode, te dodatne opcije poput pravne kućne asistencije, osiguranje od potresa, osiguranje pametnih instalacija, osiguranje kućnih ljubimaca, te osiguranje u slučaju iznajmljivanja objekta. U skladu s potrebama korisnika te ovisno o osiguranoj svoti, osiguranik može birati između tri paketa A, B i C, u predefiniranim iznosima od 350, 500 te 800 kuna, respektivno.

Osiguranja

Tržišna pozicija

Broj poslovnica
50
217.996