Adresa: Ulica grada Vukovara 282, 10.000 Zagreb Telefon: 01 6004 209;
Email: zg@euroherc.hr Fax: 01 6004 920

Općenito

Euroherc osiguranje jedno je od vodećih društava za neživotna osiguranja. Euroherc je najveće osiguravateljno društvo u Agram koncerna u kojem su još Adriatic osiguranje i Agram life. Euroherc osiguranje prepoznato je po svojoj žuto - crvenoj boji te snažnom prisustvu u segmentu osiguranja vozila, naposve u osiguranju od autoodgovornosti vozila tzv AO.

Istaknuti proizvodi Euroherc osiguranja

U ponudi Euroherc osiguranja nude se proizvodi za Autoodgovornost, Autokasko te Domos Rent osigurateljni paket, Paket Navigator - osiguranje plovila, Osiguranja od požara i druga osiguranja imovine.

Trzisna pozicija
Aktiva 3,7 mld kn
Tržišni udio osiguranja 12,13%
Broj poslovnica 520