05 sij 2021
Nekretnine, Krediti

Budi na vrijeme i pripremi se za APN subvencionirane kredite u 2023.godini. Dokumentacija i uvijeti pojašnjeni.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

APN je skraćenica za Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama. Nadležnost nad agencijom ima Ministarstvo Gospodarstva Republike Hrvatske te je osnovana 1997. godine sa ciljem unaprijeđenja kvalitete života građana kroz pomaganje u rješavanju stambenog pitanja kroz POS program (društveno poticana stanogradnja) te kroz subvencioniranje stambenih kredita. POS i subvencije su najpoznatiji programi agencije, koja dodatno još kupuje i iznajmljuje nekretnine sa istim ciljem, a to je poboljšanje stambenog pitanja građana.

Razlika POS-a i subvencioniranih kredita?

POS je program kroz koji APN kao agencija, nastupa na tržištu nekretnine, te kroz program gradi nekretinu, osigurava financiranje izgradnje te je po povoljnim uvjetima prodaje ili iznajmljuje na tržištu. Dvije glavne značajke zašto je POS program povoljan jesu:

 1. Osiguravanje povoljne kreditne linije od 1,8% na rok 30 godina
 2. Povoljna cijena prodaje nekretnina gdje maksimalna cijena prodaje ne pro
 3. elazi 1.350 € po m2

POS program se provodi u većini Hrvatskih gradova od Rijeke, Lovrana, Belišća, Zagreba, Vis, Split, Vrsar, Rovinj, Mali Lošinj te ostali gradovi.

Pravo kupnje ovakve nekretnine imaju građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje te koji su kreditno sposobni. Banke koje sudjeluju u ovom programu jesu: Zaba, Pbz, Otp, Hpb te Erste. Ako imate više pitanja slobodno nam se obratite

POS program je gdje je APN građevinar i financijer te shodno tome ne ostvaruje extra profite na prodaji, čime mladi mogu kupiti povoljniju nekretninu. 
S druge strane, subvencionirani krediti APN-a jesu program gdje Agencija nije involvirana u gradnju i prodaju nekretnine, već agencija, sukladno određenim uvjetima, koje ćemo spomenuti u daljnjem tekstu, sufinancira tj. subvencionira ratu stambenog kredita za kupnju nekretine na slobodnom tržištu.

 

APN subvencionirani krediti za mlade

Općenito, subvencioniranje stambenih kredita mjera je Vlade Republike Hrvatske u svrhu olakšavanja stambenog  zbrinjavanja kroz subvencioniranje dijela otplate stambenih kredita. Subvencioniranje se provodi sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 66/19) te je za isti odgovorna agencija.
Ovo je izdašniji program od POS-a, u smislu ukupno milijuna alociranih na isti, te su uvjeti i postupak dugotrajni i pomalo komplicirani. U nastavku ćemo vam objasniti glavne uvjete. 

Ostvarivanje prava na subvencije stambenog kredita mjera je koja smanjuje troškove realizacije kredita i koja je vremenski i financijski ograničena do iznosa namijenjenog za tu svrhu u državnom proračunu RH. 

Uvjeti za korištenje mjera APN stambenih kredita

Krediti uz državnu subvenciju odobravaju se tražiteljima kredita s prebivalištem u RH koji u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju navršenih 45. godina života, koji u vlasništvu ne posjeduju useljivu nekretninu ili takvu nekretninu namjeravaju prodati u roku 2 godine od sklapanja ugovora o kreditu uz subvenciju, radi kupnje veće kuće ili stana te izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili dovršenja kuće s namjenom rješavanja stambenog pitanja. Uvjeti vezani uz vlasništvo nekretnina odnose se i na bračne, izvanbračne, formalne i neformalne životne partnere tražitelja kredita.

Osim gornjih uvjeta, važno je napomenuti da je potrebno da podnositelj zahtjeva bude kreditno sposoban. Što znači da je potrebno provesti formalnu ocjena sposobnosti vraćanja kredita zajmotražitelja, u skladu s uvjetima iz ugovora o kreditu u pogledu iznosa i rokova.  

Namjene za koje se odobravaju

Krediti uz državnu subvenciju odobravaju se za kupnju stana ili kuće te izgradnju, rekonstrukciju ili dovršenje nekretnine za namjenu vlastitog stanovanja. Krediti uz državnu subvenciju mogu se odobriti za kupnju nekretnine od članova uže obitelji, za kupnju nekretnine u suvlasništvu radi objedinjavanja vlasništva, za kupnju nekretnine izgrađene prije 1968. godine (uz akt nadležnog tijela koji Potvrdu o izgradnji nekretnine prije 15. veljače 1968. godine izjednačava sa uporabnom dozvolom prema Zakonu o gradnji) ili za nekretninu koja je etažirana kao apartman ako je namjena iste rješavanje stambenog pitanja.

Krediti za adaptaciju, refinanciranje postojećih stambenih kredita i kupnju stanova u izgradnji ne subvencioniraju se ovom vrstom kredita.

 

Iznosi subvencije APN kredita

Stambeni krediti subvencioniraju se u dijelu ukupnog iznosa kredita i to do iznosa kunske protuvrijednosti 1.500 EUR/m2 s PDV-om odnosno do iznosa 100.000 EUR, za rokove otplate koji nisu kraći od 15 godina a ovisno o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine,  postotak subvencioniranja stambenih kredita kreće se u rasponu 30 do 51%.

Pregled subvencija prema stupnju razvijenosti gradova ili općina:
 • Skupina I   51% mjesečnog obroka ili anuiteta (Gunja, Okučani, Trpinja)
 • Skupina II  48% mjesečnog obroka ili anuiteta (Darda, Otok, Skradin)
 • Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta (Beli Manastir, Pleternica, Trilj)
 • Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta (Đakovo, Petrinja, Vukovar)
 • Skupina V   39% mjesečnog obroka ili anuiteta (Drniš, Metković, Ogulin)
 • Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta (Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić)
 • Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta (Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik)
 • Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta (Zagreb, Split, Rijeka)

Rokovi trajanja subvencije

Subvencioniranje stambenih kredita traje 5 godina a rok se produžuje za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtjeva koje nema navršenih 18 godina, te za dodatne dvije godine za svako dijete, rođeno ili usvojeno u razdoblju trajanja subvencioniranja kredita. Rok subvencioniranja stambenog kredita produžuje se za dvije godine i ako je podnositelju zahtjeva ili članu njegovog kućanstva utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja.

Dokumentacija potrebna za realizaciju kredita uz državnu subvenciju

Dokumentacija propisana od strane APN-a podijeljena sukladno tome da li je za kupnju stana ili izgradnju kuće.

Za kupnju stana: 

 • preslika osobne iskaznice i rodnog lista za maloljetno dijete
 • kopija  zemljišnoknjižnog izvatka
 • predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • preslika akta za uporabu kuće ili građevine u kojoj se nalazi stan koji je predmet kredita uz subvenciju
 • potvrda o upisu osobe u Hrvatski registar osoba s invaliditetom izdana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • javnobilježnički ovjerena izjavu tražitelja kredita i eventualnih bračnih, izvanbračnih, formalnih ili neformalnih životnih partnera kojom se izjavljuje kako isti u vlasništvu ne posjeduju kuću ili stan ili u vlasništvu imaju jednu takvu nekretninu koju namjeravaju prodati u svrhu kupnje veće ili izgradnje nove za potrebe vlastitog stanovanja
 • izjava o pripadnosti nekretnine u odnosu na stupanj razvijenosti grada ili općine 

Za izgradnju kuće:

 • preslika osobne iskaznice i rodnog lista za maloljetno dijete
 • kopija  zemljišnoknjižnog izvatka
 • preslika akta za građenje
 • kopija troškovnika o visini troškova izgradnje prema glavnom projektu
 • potvrda o upisu osobe u Hrvatski registar osoba s invaliditetom izdana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • javnobilježnički ovjerena izjavu tražitelja kredita i eventualnih bračnih, izvanbračnih, formalnih ili neformalnih životnih partnera kojom se izjavljuje kako isti u vlasništvu ne posjeduju kuću ili stan ili u vlasništvu imaju jednu takvu nekretninu koju namjeravaju prodati u svrhu kupnje veće ili izgradnje nove za potrebe vlastitog stanovanja
 • izjava o pripadnosti nekretnine u odnosu na stupanj razvijenosti grada ili općine 

Bankovna dokumentacija koju je uz dokumentaciju propisanu od strane APN-a potrebno priložiti uz Zahtjev za subvencioniranje kredita. 

 • dokumentacija potrebna za procjenu kreditne sposobnosti
 • dokumentaciju za izradu procjene vrijednosti nekretnine 
 • suglasnost vlasnika ili suvlasnika ukoliko je nekretnina koja se gradi, dograđuje ili dovršava u vlasništvu više osoba
 • energetski certifikat za kupnju niskoenergetske stambene nekretnine kojoj je dodijeljen energetski razred A+, A ili B
 • izjavu vlasnika nekretnine za bračnu stečevinu za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke a kojom vlasnik nekretnine daje Izjavu da nekretnina nije bračna stečevina ili kojom bračni drug vlasnika daje Suglasnost za opterećenje nekretnine

Svaka banka koja sudjeluje u programu, zadržava pravo od tražitelja kredita zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Postupak realizacije subvencije

Kako bi Vaš zahtjev za kredit bio potpun i zaprimljen u najkraćem roku obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vas besplatno savjetovati i pomoći Vam u prikupljanju potrebna dokumentacije, provjeriti kreditnu sposobnost, informirati Vas i za Vas usporediti uvjete pojedinih banaka, pomoći Vam da bez dodatnog stresa riješite sve eventualne poteškoće u procesu realizacije kredita te Vam uštedjeti vrijeme  za uspoređivanje uvjeta i čekanje reda u bankama koje su s obzirom na vremensko ograničenje opterećene velikom količinom zahtjeva za realizaciju kredita uz državnu subvenciju. Predbilježite se za APN subvencionirane kredite u 2022. godini te budite sigurni da ćete realizirati subvenciju ukoliko ste kreditno sposobni.

 1. Pronalazak nekretnine ili građevinskog zemljišta za izgradnju kuće: nekretninu ili građevinsko zemljište potrebno je, na području Republike Hrvatske, pronaći prije podnošenja zahtjeva za kredit.
 2. Podnošenje zahtjeva za stambeni kredit uz državnu subvenciju: zahtjev za ostvarivanje prava na državnu subvenciju mogu podnijeti građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u trenutku zahtjeva nisu stariji od 45 godina, ako oni kao ni njihovi bračni, izvanbračni, formalni i neformalni životni partneri u svom vlasništvu nemaju stan/kuću ili iste prodaju radi kupnje veće nekretnine ili izgradnje nove, za potrebe vlastitog stanovanja. 
 3. Informiranje o uvjetima kreditiranja u kreditnim institucijama: nakon pronalaska odgovarajuće nekretnine ili građevinskog zemljišta, podnositelj zahtjeva informira se o uvjetima i mogućnostima odobravanja stambenih kredita uz državnu subvenciju u kreditnim institucijama koje su sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama sklopile Ugovor o davanju subvencioniranih kredita. Rokovi otplate stambenih kredita kreću se u rasponu 15 do 30 godina a sukladno Zakona o subvencioniranju stambenih kredita rok otplate kredita uz državnu subvenciju ne smije biti kraći od 15 godina. Uvjeti utvrđivanja kreditne sposobnosti tražitelja kredita i kamatne stope propisane su internim aktima pojedine banke.
 4. Predaja Zahtjeva za subvencioniranje kredita i dostava potrebne dokumentacije propisane od strane kreditne institucije: nakon odabira kreditne institucije, uz Zahtjev za subvencioniranje kredita potrebno je priložiti dokumentaciju propisanu od strane APN-a i dodatnu dokumentaciju propisanu od strane kreditne institucije uključujući i procjenu vrijednosti nekretnine ili dokumentaciju potrebnu za njenu izradu.
 5. Dostava dokumentacije kreditnoj instituciji: svu potrebnu dokumentaciju propisanu od strane APN-a kao i svu dodatnu dokumentaciju propisanu od strane banke, tražitelj kredita dostavlja kreditnoj instituciji koja je nakon zadovoljenja uvjeta za odobrenje kredita, sukladno Oglasu o početku subvencioniranja stambenih kredita, dostavlja u Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do iznosa sredstava za subvencioniranje stambenih kredita osiguranih u državnom proračunu.
 6. Obrada zahtjeva za kredit uz državnu subvenciju: prema redosljedu zaprimanja zahtjeva na uruđbeni zapisnik APN-a, Povjerenstvo za odobravanje subvencioniranja stambenih kredita donosi Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita koju za potpune i obrađene zahtjeve, u roku 3 dana od dana njenog donošenja, dostavlja kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva.
 7. Sastavljanje i potpisivanje Ugovora o subvencioniranom kreditu: kreditna institucija podnositelja zahtjeva, dužna je u roku 8 dana od dana zaprimanja Odluke o odobravanju subvencioniranja kredita, u APN dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu koji APN ovjerava, potpisuje i vraća kreditnoj instituciji. Kreditna institucija, nakon potpisa i ovjere ugovora sa svoje strane na potpis i ovjeru istog poziva i korisnika kredita.
 8. Dostavljanje konačnog Ugovora o subvencioniranom kreditu: nakon potpisa i ovjere ugovora od strane APN-a, kreditne institucije i korisnika kredita, APN dostavlja konačni Ugovor o subvencioniranom kreditu.
 9. Korištenje subvencioniranog kredita: Nakon solemnizacije ugovora o kreditu,  upisa založnog prava na nekretnini koja je predmet zaloga u korist banke i vinkulacije police osiguranja protiv požara u korist banke, slijedi isplata kredita. Nakon upisa vlasništva tražitelja kredita u zemljišne knjige, tražitelj kredita dužan je prijaviti prebivalište u roku 30 dana od potpisivanja ugovora te dokaz o tome dostaviti u Banku i APN.

Važno je i znati da kod APN kredita se traže i instrumenti osiguranja koji su slični kao i kod podizavanja redovnog stambenog kredita za kupnju nekretnine. Instrumenti osiguranja stambenih kredita uz državnu subvenciju:

Postupak dobivanja APN subvencije je dugotrajan i mukotrpan. Često je teže "do APN kredita" nego do klasičnog stambenog kredita. 

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Prethodni APN programi

Banke koje su sudjelovale u APN programu 2021. godine

Od ukupno 19 banaka u Hrvatskoj, u programu je u 2021. sudjelovalo njih 14. Navodimo banke kroz koje se moglo ostvarivati pravo subvencije.

 1. Hrvatska poštanska banka
 2. Privredna banka Zagreb, 
 3. Zagrebačka banka,
 4. OTP banka
 5. Podravska banka,
 6. Istarska kreditna banka Umag, 
 7. Raiffeisen banka, 
 8. Croatia banka, 
 9. Karlovačka banka, 
 10. Agram banka, 
 11. BKS Bank, 
 12. Erste&steiermarkische banka i 
 13. Kentbank d.d.
 14. Samoborska banka d.d.,

jesu banke koje su potpisale su s APN-om Ugovor o davanju subvencioniranih kredita. Svaka od navedenih banaka internim je aktima propisala uvjete i visinu kamatne stope na stambene kredite uz državnu subvenciju. Banke su ponudile kombinaciju fiksnih i varijabilnih kamatnih stopa po kreditima koje nude u kunama ili uz valutnu klauzulu u valuti EUR a efektivne kamatne stope koje odražavaju sve troškove kredita uključujući osiguranja, naknade i ostale izravno povezane troškove kredita, kreću se u rasponu 2,12 % do 3,50%.

banke EKS APN 2021

Krediti odobreni kroz APN program

Subvencija anuiteta stambenih kredita provodi se od 2017. godine. Program dobiva na popularnosti te je sve više i više prijava i odobrenja subvencioniranih kredita. 

broj apn kredita

Godine 2021, tako je odobreno preko 8.000 subvencionirani kredita za kupnju stana ili izgradnju kuće. Isto tako da bi dobili sliku koliko je zapravo APN velik, trebamo imati na umu da se 15-20% ukupno kupljenih nekretnina odvija kroz program subvencije. 

Istodobno pri završetku rujanske runde subvencioniranja 2020. Vlada je dala u savjetovanje novi zakon o subvencionirane stambenih kredita. Promjene nisu drastične te ističemo najvažnije

 • APN agencija provodi program subvencioniranje kredita do 2023. Godine
 • Oni koju su već ostvarili subveniciju, nemaju više pravo na istu
 • Izričite su se definirali uvijeti za produženje subvencije na više od 5 godina.
 • Korisnici subvencije, imaju 2 godine da prebace prebivalište na nekretinu čija kupnja je subvencionirana

Isto tako odobreni su iznosi za 2021. godinu. Tako je na raspolaganje APN-u stavljeno 263,5 milijuna kuna, od kojih 213,5 milijuna ide na subvencije prethodno odobrenih kredita (njih 12.941 od 2017. godine), a 50 milijuna kuna ide na nove subvencije za 2021. godinu. Iz toga se da iščitati da će se u 2021. godini planira subvencionirati oko 4.000 novih APN kredita za kupnju nekretnine. 

Banke koje su sudjelovale u APN programu u 2022. godine.

Od ukupno 19 banaka u Hrvatskoj, u programu je u 2022. sudjelovalo njih 14.

 1. Hrvatska poštanska banka
 2. Privredna banka Zagreb, 
 3. Zagrebačka banka,
 4. OTP banka
 5. Podravska banka, 
 6. Raiffeisen banka, 
 7. Istarska kreditna banka Umag,
 8. Croatia banka, 
 9. Karlovačka banka, 
 10. Agram banka, 
 11. BKS Bank, 
 12. Erste&steiermarkische banka i 
 13. Kentbank d.d.
 14. Samoborska banka d.d.,

Prošle godine APN zaprimio je ukupno 5870 zahtjeva od čega je 5518 zahtjeva odobreno za kupovinu ili izgradnju nekretnine.

 

APN subvencionirani krediti 2023.

Rokovi prijave u 2023.

Prijave za kredite uz državnu subvenciju podnose se inače u bankama s kojima Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ima Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Poziv bankama za dostavu ponuda APN će poslati 15.2.2023, a već 3.3.2023 biti će objavljene kamatne stope svih banaka koje su dostavile ponude. Od tog datuma građani će moći prema kreditnim institucijama podnositi svoje zahtjeve, a njihova predaja APN-u planirana je od 20. ožujka.

 

Predbilježba za APN kredite u 2023.

Uštedite vrijeme potrebno za uspoređivanje uvjeta banaka i obratite se stručnjacima sa portala moj-bankar.hr koji će Vam potpuno besplatno pomoći u odabiru za Vas najpovoljnijeg rješenja te Vas savjetovati i pomoći Vam u prikupljanju potrebna dokumentacije, provjeriti kreditnu sposobnost, nadzirati proces realizacije kredita te Vam omogućiti da u najkraćem roku predate Vaš zahtjev za stambeni kredit uz državnu subvenciju te si tako osigurate najpovoljnije rješenje Vašeg stambenog pitanja.

Predbilježite se za APN 2023 subvenciju kako bi bili spremni sa papirologijom i zadovoljavanjem uvjeta za ishođenje subvencije kako kod banaka tako i kod APN agencije. 

 

Izvor: Moj Bankar