Pronađi svoj, najpovoljniji auto kredit i brodice

Kreditna sposobnost tražitelja auto kredita ili kredita za brodice, motor ili traktor

Kreditna sposobnost tražitelja kredita za auto, motor, traktor ili plovilo

Svaka banka u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost kredita za Auto i plovila:

 • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
 • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
 • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuitet-a. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja za auto kredit, motor, traktor ili plovilo

Svaka banka u HR ima u svojoj ponudi proizvode kao što su krediti za Auto i plovila, sa više modela i tipova osiguranja. Osiguranje  ponajprije ovise o osobinama koje kredit ima kao što su iznos, kreditnoj sposobnosti  te odabranom model kredita. Instrumenti osiguranja mogu se i kombinirati, tako da polica osiguranja zamijeni fiduciju itd. Kod nekih banka, kvalitetnim instrumentima osiguranja može se smanjiti kamatna stopa kao i naknada za kredit.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod auto kredita ili za brodice jesu:

 • Mjenica, zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće (kod većine kredita)
 • Jamc, sudužnik (kod velikog broja kredita)
 • Fiducija na vozilu (uglavnom za kredite veće od 10.000 EUR)
 • Kasko polica osiguranja vozila vinkulirana  u korist banke
 • Osiguranje kredita kod osiguravatelja
 • Deponiranje knjižice vozila u banci
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom za veće iznose kredita)
 • Polica osiguranja života