Pronađi svoj, najpovoljniji stambeni kredit

Kreditna sposobnost tražitelja stambenih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita za dovršenje, dogradnju i rekonstrukciju nekretnine

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost kod stambenih kredita za dogradnju, dovršenje i rekonstrukciju nekretnina:

 • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
 • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
 • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja kredita za rekonstrukciju, dovršenje i dogradnju nekretnine

Banke u HR imaju bogatu ponudu stambenih kredita, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita. Uobičajeno je da se na nekretnini koja je predmet dogradnje, dovršenja ili rekonstrukciju upiše hipoteka,  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja stambenih kredita za dogradnju, dovršenje i rekonstrukciju nekretnina jesu:

 • Mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni plaće
 • Jamci, sudužnici 
 • Osiguranje kredita kod osiguravatelja
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na nekretninama koje su predmet dogradnje, dovršenja ili rekonstrukcije)
 • Polica osiguranja života
 • Polica osiguranja nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke
 • Depozit (kod nekih kredita moguće je kredit uvećati za iznos depozita)