Pronađi svoj, najpovoljniji stambeni kredit

Kreditna sposobnost tražitelja stambenih kredita

Kod proizvoda bankarskog proizvoda stambeni krediti svaka od hrvatskih banka internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost. Banke zadržavaju diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod stambenih kredita:

 • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
 • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
 • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Stambeni kredit i instrumenti osiguranja

Stambeni krediti nalaze se u ponudi gotovo svake banke u HR, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu , kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu . Uobičajeno je da se na nekretnini koja je predmet kupnje upiše hipoteka,  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod proizvoda stambeni kredit jesu:

 • Mjenica, zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće
 • Jamac, sudužnik
 • Osiguranje kredita kod osiguravatelja
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na nekretninama koje su predmet kupnje, adaptacije ili dogradnje)
 • Polica osiguranja života
 • Polica osiguranja nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke
 • Depozit (kod nekih kredita moguće je kredit uvećati za iznos depozita)