Pretraga tekućih računa

Kratak opis

Tekući računi su dostupni gotovo svim građanima tj. onima koji ostvaruju priljeve na svoje račune.

Opće karakteristike tekući i devizni računi:

  • Mjesečna ili godišnja naknada za korištenje
  • Dopuštenjo prekoračenje (iznos)
  • Kamatna stopa na prekoračenje
  • Naknada za korištenje bankomata
  • Po namjeni: za studente, za umirovljenike ili za građane