03 svi 2022
Osiguranje

Nakon niza razornih potresa koji su pogodili grad Zagreb i Sisačko-Moslavačku županiju, te ogromne materijalne štete, mnogi osiguranici potražili su spas u svojim osiguravateljskim kućama.

S obzirom da se osiguranje od potresa nudi kako dodatna usluga uz ogovaranje osnovnog osiguranja, te je premija malo viša, ne iznenađuje podatak da samo 16% korisnika osiguranja korisit dodatno osigranje u slučaju potresa.

Glavni razlog zbog kojeg su premije na osiguranje od potresa vrlo visoke krije se u činjenici da potres kao takav nike moguće predvidjeti, a s obzirom da je zadnji veći potres na našem području bio prije 140 godina, mnogi osiguranici su smatrali da većih potresa neće ni biti barem idućih 100 godina. Visina primije koju osiguranik nadoplačuje za osiguranje protiv potresa ovisi od 4 glavna elementa:

  • Vrijednosti imovine
  • Starosti objekta
  • Zoni gradnje
  • Postotku ugovorene franšize
  • Premija osiguranja

Nakon razornih potresa 2020 godine, porasla je svijest o potrebi dodatnog osiguranja od potresa. Rastom potražnje za tu vrstu dodatnog osiguranja, porastao je i iznos premije. Procjenjuje se da će iznos premije u slučaju potresa u 2021 godini iznositi 110 milijuna kuna, što je porast od 28% u usporedbi sa 2020 godinom, a broj korisnika dodatnog osiguranja od potresa porastao je na 140.000, pa tako bilježi porast od 30% u odnosu na prošlu godinu,dok prosječna premija za osiguranje od potresa iznosi 800,00 kn.

Rok isplate premije osiguranja

U slučaju da je vaša imovina stradala u potresu, kao korisnik dodatnog osiguranja od potresa, imate pravo na isplatu premije u roku od 14 dana nakon prijave štete. Zakonski rok za isplatu sredstava ne smije biti duži od 14 dana od trenutka kad je osiguravatelja kuća zaprimila zahtjev. Nakon primitka zahtjeva, osiguravateljska kuća ja dužna ili isplatiti dogovoreni iznos ili korisnika obavijestiti da njegov zahtjev za odštetom nije zakonski osnovan. Za usporedbu, samo prošle godine, od ožujka do studenog, nakon razornog potresa u gradu Zagrebu, ispaćeno je 237,5 miliona kuna odšeta građanima koji su uplaćivali u dodatno osiguranje od potresa.

Podaci o kojima ovisi cijena osiguranja od potresa

  • Način gradnje nekretnine
  • Lokacija osiguranja
  • Godina izgradnje nekretnine

Za nekretnine građene prije 1964 godine, i razornog potresa u Skopju,nakon kojeg je nastupila promjena standarda gadnje nekretnina u Republici Hrvatskoj.doplatak na premiju  iznosi 30% do 50%.

Franšiza

Kod ugovaranja osiguranja od potresa, to uglavnom podrazumijeva ugovaranje franšize. Radi se o franšizi kojom ugovaratelj osiguranja od potresa sudjeluje u isplati štete, tj radi se od nekoj vrsti odbitne franšize u kojoj ugovaratelj osiguranja od potresa aktivno sudjeluje. Odbitna franšiza može biti propisana kao postotni iznos od osigurane svote ili kao postotni iznos od štete. Na koji način će osiguranje biti propisano ovisi o tom što je ugovoreno prilikom potpisivanja ugovora za osiguranje od potresa.

Prilikom ugovaranja franšize, treba obratiti posebnu pozornost na iznos osigurane svote, kao i bitne detalje kao što su koji dio kuće ili stana je uključen u osiguranje. Neke osiguravajuće kuće nude osiguranje samo građevinskog dijela kuće ili stana a neke nude i osiguranje osobnih stvari. Valja obratiti  dodatnu pozornost i na uvjete osiguranja te odredbe na koji način se obračunava vrijednost odštete nakon događaja. Da li se obračunava na staru ili na novu imovinu. Takvi podaci mogu uvelike utjecati na vrjednost franšize i iznos odštete koji će te dobiti u slučaju potresa.

Oštečenje vozila u potresu

Što učiniti ako vam vozilo strada u potresu? Razorni potresi koji su pogodili naše područje u 2020. godini  pokazali su nam da je mogućnost za takav rasplet  događaja vise nego velika. Obavezno auto-osiguranje ne pokriva osiguranje u slučaju potresa, kao ni kasko osiguranje a neka auto osiguranja takvu vrstu štete pokrivaju samo djelomično. Zanimljivo je da auto-osiguranja pokrivaju samo osiguranje od štete, ali ne i od štete nastale potresom. Ipak, za osiguranje vozila od potresa, osiguranik treba posebno napraviti policu osiguranja te navesti automobil kao dio imovine koju to osiguranje pokriva.

Ono što je bitno naglasiti jest da osiguravajuće kuće pokrivaju štetu uzrokovanu potresom jačine do 5 ili više stupnjeva,ali ne po Richterovoj ljestvici, kako mnogi vjeruju s obzirom da se jačina potresa na našem području mjeri Richterovom ljestvicom. Ipak, osiguravatelj pokriva osiguranje od 5 i vise stupnjeva  ne po richterovoj nego Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) ljestvici. Za usporedbu, potres koji je pogodio Zagreb, 22, Ožujka iznosio je 7 stupnjeva po Mercallijevoj ljestvici.

Izvor: Moj Bankar