Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita

Gotovo svaka banka u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Lombardni krediti odobravaju se temeljem zaloga polica osiguranja pa kreditna sposobnost kod ove vrste kredita nije strogo definirana.

Glavni instrument osiguranja lombardnih kredita uz zalog police osiguranja je sama polica osiguranja. Vrijednošću police osiguranja definiran je i maksimalni iznos kredita koji se može podignuti. Banka u nekim slučajevima uvjetuje da polica osiguranja bude sklopljena sa točno određenim osiguravajućim društvom.