Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita

Gotovo svaka banka u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Lombardni krediti odobravaju se temeljem zaloga vrijednosnih papira.

Glavni instrument osiguranja lombardnih kredita uz zalog vrijednosnih papira su uglavnom dionice. Vrijednošću vrijdnosnih papira definiran je i maksimalni iznos kredita koji se može podignuti. Banka u većini slučajeva uvjetuje da vrijednosni papiri budu u sastavu dioničkog indeksa CROBEX.