Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskog kredita

Svaka Banka u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje nenamjenskog kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod nenamjenskih kredita:

  • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
  • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
  • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
  • Sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja  sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja sudužnika, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Često banke zahtijevaju da supružnici budu i sudužnici u kreditu (neke banke to nazivaju 'formalno' sudužništvo).

Instrumenti osiguranja - nenamjenski krediti

Banke imaju široku paletu nenamjenskih kredita sa najrazličitijim instrumentima osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita.  Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Instrumenti osiguranja kod nenamjenskih kredita jesu: