Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Lombardni krediti odobravaju se temeljem zaloga udjela u fondovima pa kreditna sposobnost kod ove vrste kredita nije strogo definirana.

Glavni instrument osiguranja lombardnih kredita uz udjele u fondovima je sam udio u fondu. Vrijednošću udjela u fondu, kao i tipu fonda (novčani,dionički, mješoviti...) definiran je i maksimalni iznos kredita koji se može podignuti. U najvećem broju slučajeva banke odobravaju kredite uz udjel u vlastitim fondovima.