Pronađi svoj, najpovoljniji gotovinski kredit

Kreditna sposobnost tražitelja nenamjenskih / gotovinskih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Lombardni krediti odobravaju se temeljem zaloga depozita pa kreditna sposobnost kod ove vrste kredita nije strogo definirana.

Glavni instrument osiguranja lombardnih kredita uz depozit je sam depozit. Vrijednošću depozita definiran je i maksimalni iznos kredita koji se može podignuti.