Pronađi svoj, najpovoljniji auto kredit i brodice

Kreditna sposobnost tražitelja auto kredita ili kredita za brodice, motor ili traktor

Kreditna sposobnost tražitelja kredita

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost kredita za kupnju novog motocikla:

 • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
 • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
 • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja kredita

Banke u HR imaju bogatu ponudu kredita za kupnju novog motocikla, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita. Instrumenti osiguranja mogu se i kombinirati, tako da polica osiguranja zamijeni fiduciju itd. Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod kredita za kupnju novog mtocikla jesu:

 • Mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni plaće (kod većine kredita)
 • Jamci, sudužnici (kod velikog broja kredita)
 • Fiducija na vozilu
 • Kasko polica osiguranja vozila vinkulirana  u korist banke
 • Osiguranje kredita kod osiguravatelja
 • Deponiranje knjižice vozila u banci
 • Polica osiguranja života