Rezultati pretrage — grupa Ekonomija

A

 1. Aktiva
 2. Aktivizacija investicija
 3. Akvizicija poduzeća
 4. Al pari
 5. Amortizacija
 6. Amortizacijska rendita
 7. Amortizacijski fond
 8. Amsterdamska burza
 9. Analitičar
 10. Analitičari vrijednosnih papira
 11. Aneks
 12. Angažirani kapital
 13. Angažirani kapital
 14. Anticiklička fiskalna politika
 15. Antiinflacijska politika
 16. Aprecijacija
 17. Arhivirana prijava
 18. Automatske burzovne kotacije SEAQ

B

 1. Balonska isplata
 2. Bankarska škola
 3. Bankarski novac
 4. Bankarstvo
 5. Bankovna trasirana mjenica
 6. Bazni poen
 7. Bernski savez
 8. Bescarinska prodavaonica
 9. Bescarinska zona
 10. Bez dividende
 11. Bilanca centralne banke
 12. Bruto dobit
 13. Brzina optjecaja novca
 14. Budžet
 15. Burza
 16. Burza vrijedonosnica
 17. Burzovni slom

C

 1. Carina
 2. Cash-flow
 3. Cijena novca
 4. Cijena zlata
 5. COMEX - Commodity exchange inc.
 6. Crna burza
 7. Crni novac
 8. Crni ponedjeljak

Č

 1. Čekovni razračun
 2. Čvrsta valuta

D

 1. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 2. Damping
 3. Dan istjecanja prava
 4. Datum plaćanja
 5. DAX
 6. Deficitarno financiranje
 7. Deficitno financiranje
 8. Degresivni otpis
 9. Deport
 10. Deprecijacija
 11. Deregulacija
 12. Devalvacija
 13. Devizna kontrola
 14. Devizni tečaj
 15. Devizno tržište
 16. Direktorski honorari
 17. Disažija
 18. Dividende
 19. Dividendno pokriće
 20. Dječja obveznica
 21. Djelomično plaćene obveznice
 22. Dobit i gubitak u stranoj valuti
 23. Dobitak
 24. Dobra vjera
 25. Dohodak
 26. Dokumentirani akreditiv
 27. Dolar
 28. Dospijeće
 29. Društvo osoba
 30. Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.
 31. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 32. Dug
 33. Dugoročni krediti
 34. Dugoročni ugovor
 35. Dugotrajna imovina
 36. Dvojno tržište
 37. Dvosmjerno tržište
 38. Dvostruki odbitak

E

 1. ECU
 2. Ekonomsko vlasništvo
 3. Eksterna sredstva
 4. Elastična obveznica
 5. Elektronički sustav plaćanja
 6. Emisija
 7. Emisija prava
 8. Emisija u optjecaju
 9. Emisijska cijena vrijednosnica
 10. Emitirani kapital
 11. Euribor
 12. Euro
 13. Eurodolar
 14. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 15. Europska investicijska banka - EIB
 16. Europski monetarni sustav
 17. Europsko tržište novca
 18. Eurotržište

F

 1. Factoring
 2. Federalni sustav rezervi
 3. Fiksni dohodak
 4. Fiksno ukamaćene obveznice
 5. Fiktivno trgovačko društvo
 6. Financial Times
 7. Financijska godina
 8. Financijska mjenica
 9. Fiskalna politika
 10. Fiskalno iscrpljivanje
 11. Fluktuacija
 12. Fond tržišta novca
 13. Franšiza

G

 1. Garancija
 2. Garancija za dobro izvršenje posla
 3. GATT
 4. Glavna skupština
 5. Glavnica
 6. Globalno tržište
 7. Glodač imovine
 8. Gospodarstvo interesno udruživanje
 9. Gotovina
 10. Greshmanov zakon
 11. Gubitak

H

 1. Hiperinflacija
 2. Hiperinflacijska valuta
 3. Hipotekarna obveznica
 4. Holdinško trgovačko društvo
 5. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 6. Hrvatska Narodna Banka (HNB)

I

 1. Imenovana osoba
 2. Indeks
 3. Indeksacija
 4. Indeksni fond
 5. Indosman
 6. Inflacija
 7. Insolventnost
 8. Interna sredstva
 9. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 10. Internacionalno udruženje za razvoj (IDA)
 11. Intervencija
 12. Investicijska banka
 13. Investicijska vrijednosnica
 14. Investicijski krediti
 15. Investicijski trust
 16. Investicijsko trgovačko društvo
 17. Iznuđeni otkup
 18. Izvanredni rashod
 19. Izviđač
 20. Izviđač
 21. Izvor sredstava
 22. Izvoz kapitala
 23. Izvozna pogodnost
 24. Izvozni kredit
 25. Izvozni poticaj
 26. Izvršna cijena

J

 1. Jama
 2. Jaz u očekivanjima
 3. Junk obveznice

K

 1. Kamatna opcija, Opcija kamatne stope
 2. Kamatna otplata
 3. Kapital
 4. Kapitalizacija
 5. Kapitalizacijska emisija
 6. Kapitalna dobra
 7. Kapitalne povlastice
 8. Kapitalni gubitak
 9. Kapitalni rashod
 10. Kapitalski udio
 11. Kartica s odgođenim plaćanjem
 12. Know-how
 13. Knjiga podružnica / metoda dolarskog objedinjavanja
 14. Komanditno društvo
 15. Komercijalna mjenica
 16. Komercijalni papir
 17. Komisioni posao
 18. Kompenzacija
 19. Kompenzacijski fond
 20. Konačni porez
 21. Konosman
 22. Konsenzus
 23. Konsolidirana bilanca
 24. Kontrola dividendi
 25. Konvertibilne obveznice
 26. Konvertibilnost
 27. Konzorcij
 28. Korporacijske obveznice
 29. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 30. Kratkoročni krediti
 31. Kredibilnost
 32. Kredit
 33. Kredit dobavljača
 34. Kredit kupcu
 35. Kreditna linija
 36. Kreditna politika
 37. Kreditna sposobnost
 38. Kreditna unija
 39. Kreditni aranžman
 40. Kreditni rejting
 41. Krivotvorina
 42. Kružna (cirkularna) transakcija
 43. Kuna
 44. Kupnja kroz najam
 45. Kupnja mirovinskog anuiteta
 46. Kupovna moć

L

 1. Lančana transakcija
 2. Licenciranje
 3. LIFFE
 4. Likvidacija
 5. Likvidacija
 6. Likvidacijski termin
 7. Likvidnost
 8. Limit
 9. Longs
 10. Longs
 11. Luksemburška trgovačka društva

M

 1. Marcipanski sloj
 2. Međunarodna organizacija
 3. Međunarodni Monetarni Fond (MMF)
 4. Međunarodno oporezivanje
 5. Mehanizam deviznih tečajeva
 6. Menadžerski otkup
 7. Merger
 8. Minuli rad
 9. Mirovinski fond
 10. Mjenica
 11. Mjenični protest, protest mjenice
 12. Mjesto sjedišta
 13. Moneta
 14. Monetarna politika
 15. Monetarna ravnoteža
 16. Monetarna rezerva
 17. Monopol
 18. Monopolska cijena
 19. Multilateralna investicijska garancijska agencija (MIGA)
 20. Multinacionalna kompanija
 21. Multiplikacija depozita
 22. Municipalna obveznica

N

 1. Nacionalizacija
 2. Nadzorna organizacija upravitelja investicija IMRO
 3. Nadzorni odbor
 4. Nadzorno udruženje upravitelja i brokera financijskih posrednika
 5. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 6. NASDAQ
 7. Negocijabilni instrument
 8. Nelikvidnost
 9. Nerazvijene zemlje
 10. Neto
 11. Neto sadašnja vrijednost
 12. Neutjeriv dug
 13. Neutralnost pri izvozu kapitala
 14. Nevidljivi predmeti trgovanja
 15. Nosilac sindikata
 16. Novac
 17. Novčana jedinica
 18. Novčana masa
 19. Novčani ekvivalenti
 20. Novčani surogat
 21. Novčani tok
 22. Novčani volumen
 23. Novčano tržište
 24. NYFE

O

 1. Obrasci platni promet
 2. Obratna krivulja prihoda
 3. Obrtni kapital
 4. Obveznica
 5. Obveznica bez kupona
 6. Obveznica ispod cijene
 7. Obveznica s fluktuirajućom stopom
 8. Obveznice javnog sektora
 9. Odbitak PDV-a
 10. Odbjegli kapital
 11. Odbor za jedinstvene postupke identifikacije vrijednosnica
 12. Odgoda otplate
 13. Odnos duga i otplate
 14. Odnos rasta i pada
 15. Odobreni kapital
 16. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 17. Ograničena odgovornost
 18. Okvirni kredit
 19. Olakšica po osnovi ulaganja
 20. Omjer kamatnog pokrića
 21. Opća polica
 22. Opća uplatnica
 23. Opći sporazum o carinama i trgovini, GATT
 24. Operacije na otvorenom tržištu
 25. Oportunitetni trošak
 26. Osigurana hipotekarna zadužnica
 27. Osigurani zajam
 28. Osiguranje tečajeva
 29. Osobni identifikacijski broj
 30. Osobni mirovinski račun
 31. Otkup upotrebom poluge
 32. Otplata prije roka
 33. Otplata prije roka

P

 1. Paralelno tržište
 2. Pismo umirenja
 3. Plativo prilikom isporuke, pouzećem
 4. Platna bilanca
 5. Platni zastupnik
 6. Plitka obveznica
 7. Plutajuća stopa
 8. Plutajući zalog
 9. Podmirenje duga
 10. Podređen drug
 11. Područje poticanog poduzetništva
 12. Područje zapošljavanja
 13. Podružnica
 14. Pogodnosti uz plaću
 15. Pokriće
 16. Polozaj
 17. Pomoćno društvo
 18. Ponudbena cijena
 19. Ponzijeva shema
 20. Porez na energiju
 21. Porez na kamate na razini poslovne jedinice
 22. Porez na nabave kapitala
 1. Porez na zemlju
 2. Porezne olakšice
 3. Posebna uplatnica
 4. Poslovna jedinica
 5. Poslovna poluga
 6. Poslovna veza
 7. Posrednik
 8. Posrednik između prodavatelja
 9. Postdatirati
 10. Postotna stopa na godišnjoj razini
 11. Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS
 12. Poticaj na ulaganje
 13. Poticaj na zapošljavanje
 14. Poticaj za očuvanje okoliša
 15. Poticaj za strano ulaganje
 16. Potpisnik emisije
 17. Potraživanje
 18. Potrošačka kartica
 19. Povijesni trošak
 20. Povijest banaka u HR
 21. Povjerenik
 22. Povjerenik
 23. Povlašteni kreditor
 24. Povlašteni prijenos
 25. Povratna kupnja
 26. Pranje dividende
 27. Pranje novca
 28. Pranje obveznica
 29. Pravilo o poslovnoj jedinici
 30. Pravna osoba
 31. Pravo inozemnih ulaganja
 32. Pravo prvokupa
 33. Pravo zapljene
 34. Predvodnica
 35. Pregrupiranje
 36. Preko šaltera
 37. Prekomjerno fundiranje
 38. Prekoračenje
 39. Prenosiv gubitak
 40. Prenosive vrijednosnice
 41. Prepakiranje
 42. Prestanak trgovačkog društva
 43. Prevara
 44. Pridružena trgovačka društva
 45. Prijavni obrazac
 46. Primarni novac
 47. Primarni preprodavatelj
 48. Primarno tržište
 49. Primjerena revnost
 50. Prinos do dospijeća
 51. Pripajanje dioničkog društva
 52. Prisilna štednja
 53. Privatizacija
 54. Privatni mirovinski fond
 55. Prodajna ponuda
 56. Profit
 57. Prognoziranje
 58. Programsko trgovanje
 59. Projektno financiranje
 60. Promjenjiva obveznica
 61. Promptna cijena
 62. Prospekt
 63. Protekcionizam
 64. Provizija
 65. Provizija za kreditno zaduženje
 66. Prvorazredne obveznice
 67. Punomoć

R

 1. Ranžirac
 2. Rashodi
 3. Raspareni blkok vrijednosnica
 4. Raspodjela kapitala
 5. Raspon između ponudbene i prodajne cijene
 6. Razmjena
 7. Reflacija
 8. Rendita
 9. Rentabilnost
 10. Rentna kamatna obveznica
 11. Repo poslovi
 12. Restrukturiranje
 13. Revalvacija
 14. Revizija
 15. Revizljski standardi
 16. Rezerve
 17. Ročnice
 18. Rupa u propisu
 19. Ružičasti arak

S

 1. Samoupravljanje
 2. Samurajska obveznica
 3. Sanacija
 4. Sekuritizacija
 5. Sindicirani zajam
 6. Sindikat
 7. Sirovine
 8. Siva ekonomija
 9. Skriveno gospodarstvo
 10. Slobodna trgovina
 11. Slučajni hod
 12. Smještaj imovine
 13. Solventnost
 14. Spajanje poduzeća
 15. Specijalizirane banke
 16. Specijalna prava vučenja (SPV)
 17. Središnja banka
 18. Srednjoročne blagajničke obveznice
 19. Srednjoročni kredit
 20. Stagflacija
 21. Stand by aranžman
 22. Stara dama
 23. Stopa federalnih fondova
 24. Stopa nezaposlenosti
 25. Stopa prirasta
 26. Strana obveznica
 27. Strukovna udruženja
 28. Struktura kapitala
 29. Stvarni vlasnik
 30. Sudjelovanje u profitu
 31. Sumnjivo potraživanje
 32. Sustav odbitka dividende
 33. Sustav olakšica po osnovi cijene kapitala
 34. Suzbijanje ulaganja
 35. Svjetska banka

Š

 1. Špekulacija
 2. Štedno i kreditno udruženje

T

 1. Tečaj
 2. Tečajna lista
 3. Teorija očekivanja
 4. Teorija preferencije likvidnosti
 5. Teorija segmentacije tržišta
 6. Terminski ugovor
 7. Terminski zajam
 8. Terminsko pokriće
 9. Tokijska burza
 10. Trgovački krediti
 11. Trgovački registar
 12. Trošak dopreme
 13. Tržište neuvrštenih vrijednosnica
 14. Tuđi kapital
 15. Tvorac tržišta

U

 1. Ubrzana amortizacija
 2. Ugovor o osnivanju društva
 3. Ugovor o poslovnoj suradnji
 4. Usmjeravanje dividende
 5. Uvozna kvota

V

 1. Valuta
 2. Vanjska sredstva
 3. Vezna struktura
 4. Vlastiti kapital
 5. Vodoravna pravednost
 6. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita

Z

 1. Zakup - najam
 2. Založno (hipotekarno) pravo
 3. Zlatne llisice
 4. Zlatni padobran
 5. Zlatni paritet
 6. Zlatni pozdrav
 7. Zlatno bankarsko pravilo
 8. Zlatno rukovanje
 9. Zlato

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž