03 velj 2021
Nekretnine, Krediti

Dizanje kredita je ozbiljan i dugotrajan posao. Podrazumijeva mnoge korake, od ocjene kreditne sposobnosti do ugovora pa do odobravanja kredita. Jedan od koraka, pogotovo kod stambenih kredita je i solemnizacija ugovora o kreditu.

Odobravanje kredita

Za odobravanje kredita potrebno je određeno vrijeme. Banka neće svoj novac posuditi tek tako. Prije odobravanja kredita, banka će provjeriti u detalje vašu kreditnu sposobnost tako što će “pročešljati” vaša primanja, vašeg poslodavca, sve vaše dugove, promete po tekućem računu, a kod stambenih kredita procijeniti će vrijednost nekretnine te staviti zabilježbu na istu, ako vam je kredit odobren. Svi ovi postupci, ili koraci banke poduzimaju se sa ciljem da banka naplati kredit nazad tj. da smanji na minimum rizik ne vraćanja kredita.

banka izracun

 

Sklapanje ugovora o kreditu

Kada je vaša kreditna sposobnost dobra, i banka je zadovoljna vašim financijskim stanjem te joj je nekretnina koju kupujete prihvatljiva kao kolateral, kreće u postupak sklapanja ugovora o kreditu. Ugovor o kreditu mora biti u pisanom obliku i njime se defira dospijeće kredita, iznos kredita, kamatna stopa te način obračuna kamatne stope te svi ostali detalji koji jasno definiraju kako i kada ćete kredit otplaćivati, te što banka može poduzeti u slučaju da kredit ne vračate. Pošto je ugovor o kreditu, a pogotovo kod stambenih kredita, detaljan i kompliciran banka traži da se ugovor solemnizira kod javnog bilježnika.

 

Što je solemnizacija ugovora

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika pri čemu javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice toga pravnog posla. Po tomu se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Prilikom ovjere potpisa javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne objašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. Solemnizacijom ugovor dobiva snagu javnobilježničkog akta, ima snagu prvostupanjske presude, odnosno ima snagu sudskog rješenja o ovrsi. 

solemnizacija ugovora o kreditu

Cijena solemnizacije kredita

Trošak ili cijena solemnizacije kredita uvelike ovisi o iznosu kredita. Naime u propisima postoji tablica sa bodovima koji se dodjeljuju s obzir na tržišnu vrijednost (u ovom slučaju iznos kredita) koji je sastavni dio ugovora koji je predmet solemnizacije.

Donosimo vam pregled, okvirnih cijena solemnizacije ugovora o kreditu, s obzirom na iznos kredita:

€ 50.000 - cijena solemnizacije oko 2.000kn

€ 100.000 - cijena solemnizacije oko 4.000kn

€ 150.000 - cijena solemnizacije oko 5.000kn

 

Trošak solemnizacije ugovora o kreditu, u svim slučajima snosi zajmoprimac.

 

Važno je napomenuti da je solemnizacija potrebna i kod bilo kakve izmjene ugovora o kreditu. Tako je solemnizacija potrebna i kod refinanciranja stambenih kredita, ali i kod ugovaranja moratorija na kredit. Tijek pandemije, javni bilježnici su za dodatke osnovnim ugovora, tj. za anekse ugovoru kojima se ugovara moratorij, smanjili svoje naknade pa ćete tako za solemnizaciju moratorija platiti najviše 400kn, a minimalna naknada je 125 kuna.

 

Ostali troškovi ugovaranja kredita

Solemnizacija ugovora o stambenom kreditu značajan je trošak. Bitno je i taksativno napomenuti i ostale troškove koji su povezani uz ugovaranje kredita. Neki od tih troškova su:

  • Polica osiguranja imovine, oko 300-400 kuna godšnje za stan od 60m2
  • Trošak procjene nekretnine - neke banke ovaj trošak snose same, ako ne cijena procjene se kreće oko 2.000 do 3.000 kuna

 

Zasigurno, postupak ugovaranja kredita je dugotrajan i mukotrpan. Dodatno, važno je ugovoriti najpovoljniji kredit, jer sva razlika u kamatnoj stopi od 0,1% se reflektira u bar tisuću eura razlike u ukupnoj otplati. Kako ne bi lutali od banke do banke dozvolite stručnjacima sa portala moj-bankar.hr da vam pomognu pri ugovaranju najpovoljnijeg kredita u RH.

 

Izvor: Moj Bankar