Pronađi svoj, najpovoljniji kredit

Kreditna sposobnost tražitelja ostalih kredita

Kreditna sposobnost tražitelja kredita
 

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Studentski krediti za školarinu odobravaju se ili studentima te se u tom slučaju kreditna sposobnost računa prema posebnom izračunu, ili se odobravaju roditeljima (starateljima) za koje se onda kreditna sposobnost računa prema standardiom obrascu. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost  kod studentskih kredita za školarinu:

  • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
  • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
  • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
  • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta.

Instrumenti osiguranja kredita
 

Studentske kredite za školarinu u RH nudi nekoliko banaka, sa različim instrumentima osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita.

Uobičajeni instrumenti osiguranja kod studentskih kredita za školarinu jesu: