Pronađi najpovoljniji depozit i štednju

Osiguranje položeni/oročeni depoziti i štednja

Dječja štednja ili depoziti položeni u bankama u Republici Hrvatskoj osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Iznos osiguranja - do protuvrijednosti 100.000 EUR po osobi–deponentu.

Sustav osiguranja uključuje depozite domaćih i stranih deponenata.