12 sij 2021
Osiguranje

U stisci ste sa novcem, a inače uplaćujete životno osiguranje? Ima više načina kako do novca koji ste uplatili i potanko ćemo vam objasniti prednosti i nedostaci svakog pristupa.

 

Financijski stručnjaci preporučuju da barem 15-20% vrijednosti svoje imovine držite u životnom osiguranjima. Ista, osim što imaju štednu komponentu, pokrivaju i mnoge rizike kojima smo izloženi u svakidašnjem životu. 

Život je nepredvidiv, te ako ste godinama uplaćivali policu životnog osiguranja, a došli ste u nepriliku sa novcem npr. izgubili ste posao, smanjila su vam se primanja, te vam hitno treba gotovina? Postoji nekoliko načina kako možete iskoristi to što ste godinama uplaćivali životno osiguranje te ćemo vam pokušati objasniti koje su prednosti i nedostaci svakog od njih.

Otkup police životnog osiguranja

Otkup police podrazumijeva da ste prije isteka važenja police osiguranja, ako ste ugovorili životno osiguranje sa štednom komponentom, raskinuli ugovor te da više nećete uplaćivati policu. Otkup je moguće izvršiti, zavisno o uvjetima osiguravatelja, nakon 2-3 godine što ste uplaćivali policu.

Sa financijskog aspekta, ovo definitivino nije dobra opcija, naime otkupom police vi ćete zasigurno dobiti manje nego što ste do tada uplatili. Na primjer, ako ste ugovorili policu koja ima dospijeće od 10 godina, a vi ste unazad 5 godina uplaćivali po 10.000 kuna na godinu i sveukupno uplatili 50.000 kuna, ako ste na pola ugovora odlučite za otkup dobiti ćete nazad manje od 50.000 kuna. Zasigurno slabo upravljanje novcem!
Koliko točno će biti otkupna vrijednost police životnog osiguranje, trebate kontaktirati osiguravajuće društvo sa kojim imate ugovor.

Prednosti: Brzo do gotovine
Nedostatak: Dobijate znatno manje nego što ste uplatili

Dizanje kredita na temelju police

Polica životnog osiguranja može se koristiti i kao kolateral pri podizanju kredita. Kako su takvi krediti osigurani kamatna stopa koju banke nude je relativno niska i povoljna. Krediti na temelju police životnog osiguranja nazivaju se lombardni krediti te osim što su relativno povoljni, odobravaju se brzo.
Ukoliko ste u situaciji da trebate premostiti trenutni manjak likvidnosti, dizanje lombardnog kredita svakako je bolja opcija od otkupa police životnog osiguranja. Važno je napomenuti da bi lombardnim kreditom dobili iznos koji je jednak otkupnoj vrijednosti police, ali polica životnog osiguranja bi i dalje tekla, te bi do dospijeća police imali pravo na puni iznos osigurane svote, ukoliko istu i dalje otplaćujete.

Prednosti: Polica života se nastavlja, relativno lako do lombardnog kredita

Nedostatak: Plaćate malu kamatu na lombardni kredit

Kapitalizacija police

Ukoliko ste u privremenoj stisci sa novcem i kućni proračun vam ne dozvoljava da u datom trenutku štedite kroz policu života, tada je najbolja opcija kapitalizirati policu. Kapitalizacijom police stavljate u mirovanje uplate, ali istodobno se smanjuje osigurana svota.

Prednosti: Imate pravo na već uplaćene premija pri isteku

Nedostatak: Smanjuje se osigurana svota

 

Od svih gore navednih opcija otkup police života je najgora opcija jer laički rečeno “kao da ste dio uloženog novca izgubili”. Zato vam preporučamo da istražite opciju lombardnog kredita na temelju police životnog osiguranja ili da odaberete kapitalizaciju police. Više o kapitalizaciji police životnog osiguranja pročitajte u posebnom članku.

Ukoliko vam treba pomoć što i kako odlučiti oko životnog osiguranja kontaktirajte naš tim financijskih stručnjaka koji će vam besplatno pomoći oko odabira najpovoljnije opcije.

Izvor: Moj Bankar