30 tra 2020
Krediti, Analize

Trebate veći iznos gotovine za financiranje vlastitih potreba na što duži mogući rok otplate, a imate nekretninu koju bi mogli dati pod zalog to jest pod hipoteku, hipotekarni kredit je najbolje rješenje.

Koja im je namjena?

Hipotekarni kredit spada u skupinu nenamjenskog gotovinskog kredita koji se odobrava uz zalog na nepokretnu imovinu (nekretninu) u korist banke. Kredit mogu podići sve fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te su kreditno sposobni prema uvjetima Banke. Za ovakvu vrstu kredita minimalna pristupna dob je 18 godina, a u trenutku otplate kredita možete maksimalno imati 67 godina. Kao i kod gotovinskih kredita gotovina se isplaćuje na tekući račun klijenta.

Koliko se čeka na odobrenje?

Kao što sama riječ govori hipotekarni kredit možete podići ako imate nekretninu koju će te dati u zalog. Kod podizanja hipotekarnog kredita nije potrebno navesti u koju svrhu će te potrošiti novac, što znači da novac možete koristiti prema Vašim potrebama i željama. Obrada hipotekarnog kredita traje nekoliko tjedana, ali sve ovisi o samom bonitetu klijenta, kreditnoj sposobnost, ukupnoj izloženosti klijenta itd. 

Kako se utvrđuje kreditna sposobnost?

Osnovna dokumentacija koja je potreba da se utvrdi kreditna sposobnost klijenta je: kopiju osobne iskaznice, zahtjev za kredit, potvrda poslodavca koju ovjerava poslodavac, zadnje tri platne liste, promet po tekućem računu, izvadak iz zemljišne knjige koji ne smije biti stariji od pet dana. Također će Vam trebati procjena vrijednosti nekretnine za nekretninu koju će te dati u zalog. Trošak procjene nekretnine snosi klijent. Ako banka na temelju dostavljene dokumentacije utvrdi da Vaša kreditna sposobnost nije dovoljna za iznos kredita koji podižete, Banka će Vam ponuditi mogućnost sudužnika.

Banka uvijek može zatražiti dodatnu dokumentaciju, ako na temelju dostavljene ne može utvrditi kreditna sposobnost.

Na temelju dostavljene dokumentacije banka donosi odluku o odobrenju kredita, ali isto tako zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev. 

Koje vrste postoje?

Kao i kod većine drugih kredita, hipotekarni kredit možemo dići u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima. Ovakvu vrstu kredita podižemo jer imamo mogućnost duže otplate koja može biti maksimalno do trideset godina, a minimalno na jednu godinu. Možemo birati između fiksne ili promjenjive kamatne stope koja se u 2020. kreće od 4,65% godišnje pa do 6,75% godišnje. Sama visina kamatne stope uvelike ovisi o tome na koliko dugo podižete hipotekarni kredit pa i o tome da li želite biti klijent banke u kojoj podižete kredit. Kao i kod stambenog kredita, sam iznos kredita koji možete podići uvelike ovisi o procjeni nekretnine, to jest vrijednost Vaše nekretnine mora biti veća od iznosa kredita. Iznos kredita može iznositi i preko milijun kuna.

Koje instrumente osiguranja banka traži?

Prvi i osnovni instrument osiguranja je hipoteka na nekretninu u korist Banke, izjava o zapljeni i zadužnica za sve sudionike u kreditu te polica osiguranja vinkulirana u korist Banke. Po potrebi banka može zatražiti i dodatni instrument osiguranja kao što su: riziko polica, jamac, depozit itd., ako ona utvrdi da je to potrebno. Banka isto tako može uzeti i naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, ali sve ovisi o banke do banke.

 

Što je zalog, a što fiducija?

Često se znaju pomiješati pojmovi zalog i fiducija. 

Založno pravo ili hipoteka je instrument osiguranja koji nam Banka uzima kod određenih kredita. Što znači da korisnik kredita daje Banci zalog na nekretninu, ali bez prijenosa vlasništva te traje sve do sam otplate kredita. 

Fiducija je jako slična hipoteci, samo što kod fiducije Banka preuzima prijenos prava vlasništva nad imovinom klijenta te također traje do same otplate kredita.

 

Kakva je otplata hipotekarnih kredita?

Otplata hipotekarnih kredita može biti dogovorena u jednakim mjesečnim ratama, obrocima i anuitetima.

U ponudi hipotekarni krediti također imaju prijevremenu otplatu kredita, koju možete zatražiti u svakom trenutku otplate kredita bilo da se radi o djelomičnoj otplati kredita ili u cijelosti te Vam Banka neće naplatiti naknadu.

Svaka fizička osoba koja je punoljetna te je državljanin Republike Hrvatske i svaka pravna osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj te naravno zadovoljava uvjete i kreditnu sposobnost Banke može biti nositelj hipotekarnog kredita.

Koja je ponuda banka?

Iz šarolike ponude hipotekarnih kredita izdvajamo kredit od Agram banke, Zagrebačke banke, PBZ-a  te HPB-a..

 

Hipotekarni krediti Agram banka 

Agram banka nudi akcijske uvjete u valutnoj klauzuli EUR za hipotekarne kredite. Da bi podigli akcijski hipotekarni kredit, Banka će Vas za početak tražiti da prebacite svoja mjesečna primanja kod njih. Daju rok od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu da ostvarite status klijenta, međutim ako to ne ostvarite u zadanom roku, Banka će Vas teretiti za jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od odobrenog iznosa kredita. Maksimalan rok otplate kredita je dvadeset godina te kamatna stopa je 4,69% godišnje. Dokumentacija koje je potrebna je: zahtjev za kredit, potvrda poslodavca, kopija osobne iskaznice, izvadak iz zemljišne knjige koji ne smije biti stariji od osam dana, promet po tekućem, izjava o kreditnim zaduženjima te pismo namjere ako se zatvaraju postojeće obveze, međutim ako ste umirovljenik, pomorac, vlasnik obrt itd. Banka će Vas tražiti dodatnu dokumentaciju kako bi mogla točno utvrditi Vašu kreditnu sposobnost. Iznos kredita ide u rasponu od 10.000,00 EUR do 500.000,00 EUR, sam omjer visine kredita i procjene vrijednosti nekretnine iznos najmanje 1:1,50. Znači Vaša vrijednost nekretnine mora biti veća za 50% od ukupnog iznosa kredita. Agram banka nudi i dodatne pogodnosti kao što su: bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i vođenje kredita, bez naknade za prijevremenu otplatu te bez troškova procjene nekretnine i sve to do 30.06.2020. 

Zagrebačka banka 

Izdvajamo i hipotekarni kredit od Zagrebačke banke koji se odobrava isključivo u kunama. Iznos kredita se kreće od 180.000,00 HRK pa sve do 1.100.000,00 HRK s promjenjivom godišnjom kamatnom stopom od 4,70%. Pošto se kredit odobrava u kunama, nemate srah od rasta tečaja eura. Kredit možete dići minimalno na pet godina, a maksimalno na dvadeset godina. Ono što je specifično kod hipotekarnog kredita ZABE je to da ako vrijednost same nekretnine nije zadovoljavajuća s obzirom na iznos kredita, Banka će ponuditi i drugi instrument osiguranja kao što je npr. depozit. Otplata kredita može biti u mjesečnim anuitetima koja sjeda na naplatu prvoga u mjesecu. Nemaju naknadu za obradu kredita te isto tako nude mogućnost prijevremen otplate kredita bez naknade. 

PBZ banka 

Privredna Banka Zagreb nudi hipotekarni kredit koji se može odobriti u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima. Maksimalan iznos kredita koji se može podići iznosi i do 1.125.000,00 HRK, ali to uvelike ovisi o samoj vrijednosti nekretnine koju dajete u zalog i o ukupnoj izloženosti prema Banci. Iznos kredita koji podižete ne smije biti veći od 70% procijenjene vrijednosti nekretnine. Rok otplate kredita može biti od pet do dvadeset godina s promjenjivom kamatnom stopom u rasponu od 4,98% do 5,17% godišnje. Ako podižete kredit u kunama kamatna stopa je nešto veća, ali zato nemate straha od rasta tečaja eura. Instrumenti osiguranja koji su potrebni su: izjava o zapljeni i zadužnica za sve sudionike u kreditu, hipoteka na nekretninu, polica osiguranja vinkulirana u korist Banke, po potrebi Banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Realizacija samog kredita može biti i bez jamca i depozita. PBZ banka nudi fleksibilnost, jednostavnost i povoljnije uvjete. Jedan od uvjeta je da sami možete izabrati datum i način otplate kredita. Nemaju naknadu za obradu kreditnog zahtjeva kao ni naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

HPB banka

Hrvatska Poštanska Banka nudi hipotekarni kredit u valutnoj klauzuli euro. Minimalan iznos kredita je 15.000,00 EUR, a maksimalan iznos 150.000,00 EUR s kamatnom stopom već od 4,65% godišnje. Dokumentacija koja je potrebna za hipotekarni kredit je standardna, međutim Bana tijekom cijele obrade kredita može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, ako oni budu smatrali da je to potrebno. HPB banka nudi povoljnije uvjete za sve one građane koji se odluče prebaciti primana i ugovore HPB kombinaciju. Gotovina se isplaćuje na račun klijenta koji se potom njome koristi prema Vlastitim željama.

Ostale banke

I ostale vodeće banke u Republici Hrvatskoj kao što su Erste banka, Imex banka, Raiffeisen banka itd. nude u svojoj ponudi hipotekarne kredite. 

Kako bi si uštedjeli vrijeme i novac te kako bi sa sigurnošću odabrali najpovoljniji kredit za Vas koristite nas portal. 

 

U velikoj većini banaka u Republici Hrvatskoj nude se hipotekarni krediti koji se mogu podići maksimalno do trideset godina, a minimalno na jednu godinu. Kamatne stope se kreću u rasponu od 4,65% godišnje do 6,75% godišnje, ali sve zavisi o samoj ponudi banke. 

Ako se odlučite na hipotekarni kredit naša preporuka je da koristite kreditne kalkulatore koji se nalaze na portalu, kako bi bili sigurni da Vaša financijska situacija, može “izdržati” kredit.

Izvor: Moj Bankar