Wiener
Adresa
Slovenska ulica 24
Fax
01 3718 825
OIB
52848403362
OIB
80026313
SWIFT
ESBCHR22

Općenito o Wiener osiguranju

Wiener osiguranje VIG je osiguravajuće društvo koje je izraslo na preuzimanju i konsolidaciji manjih osiguravatelja. VIG s radom u Hrvatskoj započinje 1999. godine pod nazivom Wiener Städtische osiguranje d.d. U sljedećim godinama Wiener ili VIG osiguranje preuzimalo je Aurum osiguranje, Helios osiguranje, Cosmopolitan Life, Kvarner osiguranje te na posljetku i Erste osiguranje. Danas, posluje pod nazivom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. te ga definira prepoznatljiva crvena i bijela boja

Od korporativnih vrijednosti Wiener osiguranje ističe ostvarivanje ciljeva, stručnost, otvorenost prema promjenama te pozitivan stav u polju međuljudskih odnosa. Ovaj osigurvatelj je društveno odgovorna tvrtka koje se zalaže za slobodno tržišno natjecanje te borbu protiv korupcije. Pored toga, Wiener osiguranje pokušava pridonijeti poboljšanju života pojedinaca u zajednici u kojoj posluje, što se posebno odnosi na djecu i mlade. Sa tim ciljem Wiener osiguranje već niz godina organizira projekt pod nazivom „Social active day“ u kojem zaposlenici jedan dan volontiraju u odabranim institucijama poput dječjih domova, bolnica, te pružali podršku socijalno ugroženim obiteljima te umirovljenicima slabijeg socijalnog statusa diljem Hrvatske. Wiener osiguranje također podržava i brojne sportske i kulturne projekte, udruge i manifestacije.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi u ponudi Wiener osiguranja d.d. su Benefit životno osiguranje, Moj (o)siguran dom, Wiener kućna asistencija, osiguranje od automobilske odgovornosti i Kasko osiguranje, Moj (o)siguran business, transportna osiguranja, osiguranja od nezgode zaposlenika, dopunsko CLASSIC, DOPUNSKO B1000 te DOPUNSKO B1000 Autorizacija i dodatno zdravstveno osiguranje itd.

Moj (o)siguran dom – osiguranje imovine

polica je osiguranja imovine koja se nudi u tri paketa – Small, Medium i Large – unutar kojih je moguće sva osnovna, dodatna i dopunska pokrića kombinirati na način koji osiguraniku najviše odgovara. Osiguranje imovine uključuje osiguranje građevinskog objekta, osiguranje stvari kućanstva, te osiguranje od nezgode svih članova kućanstva. Policu je moguće ugovoriti od 3 kune po m2, a za objekte ili opremu čija stvarna vrijednost odstupa od novonabavne, nema odbitka amortizacije u slučaju naknade totalne ili djelomične štete. Uz to, pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed štete, poput troškova raščišćavanja i rušenja, troškova skladištenja, puknuća cijevi, gubitka najamnine i dr.

Zdravstveno (o)siguran – dopunsko zdravstveno osiguranje

polica je dopunskog osiguranja koja pokriva sve troškove participacije u zdravstvenim uslugama iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, kao i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000 kuna godišnje. Usluge pokrivene dopunskim zdravstvenim osiguranjem uključuju specijalističke preglede i dnevnu bolnicu, specijalističku dijagnostiku, ortopedska pomagala, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, dentalna pomagala, liječenje u inozemstvu i dr. Program dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu ugovoriti sva lica starija od 18 godina, bez obzira na zdravstveno stanje. Pridružene usluge koje je moguće ugovoriti u skloopu Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja uključuju dnevnu naknadu za bolničko liječenje koja osigurava pokriće i dnevne naknade za jedan slučaj bolničkog liječenja u akutnim bolnicama u visini od 100 kuna po danu liječenja, te putno zdravstveno osiguranje koje osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite s prijevozom za vrijeme puta i  boravka u inozemstvu u iznosu do 10.000 ili 30.000 eura u zavisnosti od maksimalno ugovorenog iznosa.

MEDINS Asistencija

jedinstven je proizvod u području medicinske asistencije koji osiguranicima omogućava pristup uslugama koje im inače nisu dostupne kroz obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Proizvod se sastoji od 6 vrsta usluga koje su besplatne za korištenje, a koje uključuju: informacije o privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama, informacije o listama čekanja, pružanje zdravstvenih savjeta i informacija te telefonsko savjetovanje sa liječnikom, sanitetski prijevoz, dostavu i trošak hrane, te smještaj u slučaju odlaska na pregled ili terapiju van županije u kojoj osiguranik prebiva. Moguće ga je ugovoriti uz bilo koji program dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja i to u tri varijante ovisno o opsegu pokrića: MEDINS BASIC, MEDINS STANDARD te MEDINS PREMIUM.

Wiener auto osiguranje

Ovaj osiguravatelj aktivno nudi i osiguranje automobila. Osim kasko osiguranja, WIener ima u ponudi i klasićno AO, osiguranje automobila od odgovornosti. WIener godišnje sklopi oko 15tisća polica kasko osiguranja te oko 100 tisića polica auto osiguranja u kategoriji obaveznih. 

Osiguranja

Tržišna pozicija

Kapital
4,8 mld kn
Tržišni udi osiguravatelja
8,8%
Broj poslovnica
79

Povezana društva Wiener osiguranje

Međunarodna osigurateljna grupa