Wiener
Adresa
Slovenska ulica 24
Fax
01 3718 825
OIB
52848403362
Matični broj
80026313
SWIFT
ESBCHR22

Općenito o Wiener osiguranju

Wiener osiguranje VIG je osiguravajuće društvo koje je izraslo na preuzimanju i konsolidaciji manjih osiguravatelja. VIG s radom u Hrvatskoj započinje 1999. godine pod nazivom Wiener Städtische osiguranje d.d. U sljedećim godinama Wiener ili VIG osiguranje preuzimalo je Aurum osiguranje, Helios osiguranje, Cosmopolitan Life, Kvarner osiguranje te na posljetku i Erste osiguranje. Danas, posluje pod nazivom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. te ga definira prepoznatljiva crvena i bijela boja

Od korporativnih vrijednosti Wiener osiguranje ističe ostvarivanje ciljeva, stručnost, otvorenost prema promjenama te pozitivan stav u polju međuljudskih odnosa. Ovaj osigurvatelj je društveno odgovorna tvrtka koje se zalaže za slobodno tržišno natjecanje te borbu protiv korupcije. Pored toga, Wiener osiguranje pokušava pridonijeti poboljšanju života pojedinaca u zajednici u kojoj posluje, što se posebno odnosi na djecu i mlade. Sa tim ciljem Wiener osiguranje već niz godina organizira projekt pod nazivom „Social active day“ u kojem zaposlenici jedan dan volontiraju u odabranim institucijama poput dječjih domova, bolnica, te pružali podršku socijalno ugroženim obiteljima te umirovljenicima slabijeg socijalnog statusa diljem Hrvatske. Wiener osiguranje također podržava i brojne sportske i kulturne projekte, udruge i manifestacije.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi u ponudi Wiener osiguranja d.d. su Benefit životno osiguranje, Moj (o)siguran dom, Wiener kućna asistencija, osiguranje od automobilske odgovornosti i Kasko osiguranje, Moj (o)siguran business, transportna osiguranja, osiguranja od nezgode zaposlenika, dopunsko CLASSIC, DOPUNSKO B1000 te DOPUNSKO B1000 Autorizacija i dodatno zdravstveno osiguranje itd.

Moj (o)siguran dom – osiguranje imovine

polica je osiguranja imovine koja se nudi u tri paketa – Small, Medium i Large – unutar kojih je moguće sva osnovna, dodatna i dopunska pokrića kombinirati na način koji osiguraniku najviše odgovara. Osiguranje imovine uključuje osiguranje građevinskog objekta, osiguranje stvari kućanstva, te osiguranje od nezgode svih članova kućanstva. Policu je moguće ugovoriti od 3 kune po m2, a za objekte ili opremu čija stvarna vrijednost odstupa od novonabavne, nema odbitka amortizacije u slučaju naknade totalne ili djelomične štete. Uz to, pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed štete, poput troškova raščišćavanja i rušenja, troškova skladištenja, puknuća cijevi, gubitka najamnine i dr.

Zdravstveno (o)siguran – dopunsko zdravstveno osiguranje

polica je dopunskog osiguranja koja pokriva sve troškove participacije u zdravstvenim uslugama iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, kao i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000 kuna godišnje. Usluge pokrivene dopunskim zdravstvenim osiguranjem uključuju specijalističke preglede i dnevnu bolnicu, specijalističku dijagnostiku, ortopedska pomagala, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, dentalna pomagala, liječenje u inozemstvu i dr. Program dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu ugovoriti sva lica starija od 18 godina, bez obzira na zdravstveno stanje. Pridružene usluge koje je moguće ugovoriti u skloopu Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja uključuju dnevnu naknadu za bolničko liječenje koja osigurava pokriće i dnevne naknade za jedan slučaj bolničkog liječenja u akutnim bolnicama u visini od 100 kuna po danu liječenja, te putno zdravstveno osiguranje koje osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite s prijevozom za vrijeme puta i  boravka u inozemstvu u iznosu do 10.000 ili 30.000 eura u zavisnosti od maksimalno ugovorenog iznosa.

MEDINS Asistencija

jedinstven je proizvod u području medicinske asistencije koji osiguranicima omogućava pristup uslugama koje im inače nisu dostupne kroz obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Proizvod se sastoji od 6 vrsta usluga koje su besplatne za korištenje, a koje uključuju: informacije o privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama, informacije o listama čekanja, pružanje zdravstvenih savjeta i informacija te telefonsko savjetovanje sa liječnikom, sanitetski prijevoz, dostavu i trošak hrane, te smještaj u slučaju odlaska na pregled ili terapiju van županije u kojoj osiguranik prebiva. Moguće ga je ugovoriti uz bilo koji program dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja i to u tri varijante ovisno o opsegu pokrića: MEDINS BASIC, MEDINS STANDARD te MEDINS PREMIUM.

FLEXI BENEFIT mješovito životno osiguranje

polica je osiguranja za sve korisnike koji razmišljaju o kvaliteti života u zrelijoj dobi te žele osigurati sigurnu budućnost sebe i svoje obitelji. Namijenjeno je svim fizičkim licima od 14 do 70 godina, a odobrava se najmanje od 5 a najviše do 40 godina, dok najmanji obrok premije iznosi 21 euro odnosno 140 kuna mjesečno. Unutar FLEXI BENEFIT programa moguće je kombinirati različite svote osiguranja, prilagoditi obroke premije, ostvariti pravo na predujam, koristiti ga kao jamstvo otplate kredita u banci, ostvariti potpunu zaštitu sredstava te dodatna pokrića osiguranja u slučaju smrti kao posljedice nesretnog slučaja ili prometne nezgode, a moguće je i ugovoriti jedno ili više dopunskih osiguranja koja pokrivaju oboljenja od teških malignih bolesti ili smrt uslijed srčanog ili moždanog udara, trajni invaliditet, operacije, prijelom kostiju, rođenje djeteta i dr.

Wiener auto osiguranje

Ovaj osiguravatelj aktivno nudi i osiguranje automobila. Osim kasko osiguranja, WIener ima u ponudi i klasićno AO, osiguranje automobila od odgovornosti. WIener godišnje sklopi oko 15tisća polica kasko osiguranja te oko 100 tisića polica auto osiguranja u kategoriji obaveznih. 

Tržišna pozicija

Kapital
4,8 mld kn
Tržišni udio osiguravatelja
8,8%
Broj poslovnica
79

Povezana društva Wiener osiguranje

Međunarodna osigurateljna grupa