Pojam
Allfinanz

Anglonjemački neologizam za sve uobičajenije povezivanje bankovnih i osiguravateljskih usluga pod jednim institucionalnim kišobranom. Mnoge takve institucije nastale su fuzioniranjem; druge zajedničkim pothvatima između banke i osiguravajućeg društva. Neke (poput njemačke Deutsche Bank) radije su započele bavljanje novom uslugom (u ovom slučaju osiguranjem) od nule.
Navodi se da prednost Allfinanzu dolazi od prodaje na istome mjestu takvih kompatibilnih individualnih proizvoda kakvi su potrošački krediti i životno osiguranje. Ipak su se, tradicionalno, ta dva proizvoda prodavala na vrlo različite načine: potrošački kredit u bankovnoj poslovnici, Životno osiguranje u kući korisnika. Iako se osiguranje sve više prodaje u bankovnim podružnicama, a potrošački krediti na druge načine (primjerice, izravnom poštom), mijenjanje navika kupaca kad je riječ o kupovanju financijskih proizvoda vrlo je spor proces.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik